مشاهده صفوف منظم از یک میلیون نفر – غارهای باتو کیو ، سلانگور

شامل یک مجموعه ای از سه غار سنگ آهکی, افسانه غارهای باتو کیو با شکوه وغارمعبد بسیارمشهوری در آن نهفته است. مجسمه طلایی 140 فوتی خدای موروگا ( Muruga ) ازدور نمایان است ,در پای پرواز از 272 مرحله (پله) که منجر به رسیدن به معبد غاری که از همه بزرگتر است می شود. غارهای باتو کیو محل اصلی برگزاری جشنواره رنگارنگ تای پوسام (Thaipusam) دراین کشوراست ، که در آن صفوف رنگارنگ از فدائیان هندو دیده می شود که حامل کاوادیس kavadis)) برای ارائه به خدای موروگا (Muruga) هستند.

کارهایی که باید انجام بدهید

  • استقامت خود را به آزمون بگزارید برای بالا رفتن از 272 مرحله (پله) تمام راه تا رسیدن به غار معبد انتهای پله ها

  • بازدید از غارهای باتو کیو در طی تای پوسام ( Thaipusam) تا شاهد یکی از بزرگترین گردهمایی ها و جشنواره های مذهبی باشید