دره بوجانگ یا لمبا بوجانگ یک مجتمع وسیع تاریخی است که در نزدیکی مربوک، کداح قرار دارد. این دره زمانی محل استقرار امپراتوری سری ویجایا، یک پادشاهی مالایی باستانی که از چند قرن اول تا قرن 12 سلطنت می کرد، بود؛ دره بوجانگ یکی از غنی ترین مناطق باستان شناسی در مالزی به شمار می رود.

در طی سال ها، آثار باستانی زیادی در دره بونجانگ کشف شدند از جمله انواع ظروف سفالی، سنگی، گلی، تکه های شیشه، مهره و سرامیک های فارسی؛ تمام این آثار نشان می دهند که دره بونجانگ زمانی مرکز تجارت بین المللی و بازرگانی در منطقه بوده است.

بیش از 50 معبد باستانی هندو یا بودایی، به نام کاندی، نیز سر از زمین بیرون آوردند و به معنویت این محل افزودند. در بین آنها معبدی که بیشتر از همه محافظت شده است در پنگ کالان بایانگ مربوک قرار دارد، درست درجاییکه موزه باستان شناسی دره بونجانگ واقع شده است. این موزه اولین موزه باستان شناسی در مالزی است که تحت نظارت اداره موزه ها و آثار باستانی ساخته شده است.

رسیدن به اینجا

از راه زمینی
از بزرگراه PLUS - شمال-جنوب استفاده کنید. اگر مبدا مسیر شما کوالا لامپور است، به سمت شمال بروید تا به کداح برسید، و اگر از پرلیس یا الور ستار حرکت می کنید، به سوی جنوب بروید. وارد خروجی سونگای پتانی شوید. از محل خروجی، جهت ها را دنبال کنید تا به مربوک برسید. وقتی به مربوک رسیدید، دنبال تابلوهایی بگردید که مسیر موزه باستان شناسی لمبا بوجانگ را نشان می دهند. 


با قطار
قطارها در سونگای پتانی و الور ستار توقف می کنند. جهت کسب اطلاعات درباره هزینه بلیط و زمان ها، لطفا از وب سایت www.ktmb.com.my دیدن فرمایید.

با چه کسی باید تماس گرفت

Lembah Bujang National History Park Office

تلفن : +604-457 2005

Related Brochure

View all brochure