پکان رابو، که ترجمه تحت الفظی آن "چهارشنبه بازار" است، یک جاذبه معروف در این اهالی آنجا و گردشگران در خارج از کداح است. در آغاز این محل یک بازار ساده و هفتگی بود که در یک خانه با سقف حصیری برگزار می شد، از آن زمان تا کنون این بازار توسعه یافته است و به مرکز تفریح چند طبقه ای تبدیل شده است که در آن انواع مختلفی از خوراکی های سنتی، صنایع دستی و پوشاک به فروش می رسند.

این بازار یکی از بهترین مکان ها برای خریدن غذاهای سنتی مالایی از قبیل سروندیگ, ددل دوریان, کوا روجاک و گارام بلاکان است. این مجتمع تجاری مایه افتخار جامعه مالایی در کداح است زیرا مردم مالری را تشویق می کند که در تجارت نقش فعالی داشته باشند.

رسیدن به اینجا

خودرو شخصی یا تاکسی
از بزرگراه شمال-جنوب (PLUS)، وارد خروجی الور ستار سلاتان یا الور ستار اوتارا شوید و تابلویی را دنبال کنید که به مرکز شهر الور ستار می رود. از آنجا می توانید تابلویی را ببینید که راه رسیدن به "پکان رابو" را به شما نشان می دهد.

با چه کسی باید تماس گرفت

Koperasi Pekan Rabu

تلفن : +604-735 5523/731 3846

Related Brochure

View all brochure