پارک آبی پولا پایار  

مقداری از جزایر سبز رنگ که پولا پایار را تشکیل می دهند تنها در 30 کیلومتری جنوب شرق لانگ واکی قرار دارند. فاصله اینجا تا بهترین پارک آبی موجود در ساحل غربی مالزی با قایق 1 ساعت است، به همین خاطر این پارک گزینه مناسبی برای گردش یک روزه به شمار می رود.

این پارک آبی خالی از سکنه و محافظت شده تا چندین جزیره کشیده شده که بزرگترین آنها پولا پایار است. پایگاه شما در آنجا سطح شناوری است که خارج از پولا پایار لنگر انداخته است. اما دلیل جاذبه حقیقی این سطح در پایین سطح دریا نهفته است.

به اتاق رصد در زیر آب بروید تا زندگی دریایی در اطراف یک صخره را تماشا کنید. آیا می خواهید چرخش ماهی ها را، که خانه آنها این مرجان ها هستند، از نزدیک تر تماشا کنید؟ یک ماسک، لوله تنفس و کفش غواصی بردارید و به این منظره زیبا ملحق شوید!

اگر غواصی را دوست دارید، بهترین مکان برای غواصی امتداد صخره های مرجانی است که جنوب، شرق و غرب پولا پایار را احاطه کرده اند. لطفا زمانی که در آنجا هستید با مسئول غواصی میدان دید خود را بررسی کنید زیرا شرایط ممکن است متغیر باشد.

در پولا پایار محلی برای اقامت وجود ندارد زیرا آنجا یک پارک آبی است، اما لانگ کاوی، با تمام اقامتگاه ها و رستوران های زیبایش، تنها به اندازه یک قایق سواری کوتاه با شما فاصله دارد.

رسیدن به اینجا

قایق معمولی و قایق دو بدنه
پولا پایار در 30 کیلومتری جنوب شرق جزیره لانگ کاوی قرار دارد. شما می توانید سوار بر یک قایق معمولی یا قایق دوبدنه سریع از اسکله کوا در لانگ کاوی به آنجا بروید. سفر شما حدود 1 ساعت طول می کشد.

با چه کسی باید تماس گرفت

Langkawi Tourist Information Centre

تلفن : +604-966 7789/5271
دورنگار : +604-966 7889

Related Brochure

View all brochure