پانگکور با ترکیب جذابی از محله ها و تفرجگاه های ماهیگیری خود، یک مقصد شگفت انگیز و مناسب برای گذراندن تعطیلات است. در این جزیره برای بازدیدکنندگان این فرصت کمیاب پیش می آید تا نزدیک ماهیگیران زندگی کنند و با شیوه زندگی آنها آشنا شوند، همچنین می توانند از سواحل زیبا و امکانات تفرجگاه لذت ببرند.

ماهیگیران در محله های پراکنده در قسمت شرقی جزیره و رو به روی شهر لوموت و تلوک باتیک زندگی می کنند. بازدیدکنندگان می توانند برای 40 دقیقه از لوموت سوار قایق شوند و قبل از لنگرانداختن ماهیگیران در شهر پانگکور، هنگامی که در محله های اصلی سانگای پینانگ کچیل و سانگای پینانگ بسار هستند، آنها را تماشا کنند.

دوستداران آفتاب و دریا می توانند در دو منطقه ساحلی معروف پانگکور به نام های پاسیر بوگاک و تلوک نیپا از تفریحاتی از قبیل غواصی، موج سواری و ماهیگیری لذت ببرند. پاسیر بوگاک کاملا توسعه یافته است، اما تلوک نیپا همان فضای روستایی یا کامپونگی خود را حفظ کرده است. هنوز لاک پشت ها برای تخم گذاری به تلوک کتاپانگ یا خلیج لاک پشت ها می آیند. در برخی از تفرجگاه های این جزیره زمین های فوق العاده گلف وجود دارد.

رسیدن به اینجا

از راه دریا
از لوموت تا پانکور با قایق 40 دقیقه راه است. هر نیم ساعت یکبار قایق ها از لوموت حرکت می کنند.


از راه هوایی
هواپیماهای خصوصی برجایا ایر 5 بار در هفته از فرودگاه سلطان عبدالعزیز شاه در خارج از کوالا لامپور به پانگکور پرواز می کنند. وارد بزرگراه شمال-جنوب شوید و به سمت شمال و به سوی پراک پیش بروید. در عوارضی بیدور از بزرگراه خارج شوید. بقیه مسیر را باید در جاده طی کنید. تابلوهایی را دنبال کنید که پلابوهان لوموت یا پایگاه لوموت ناوال را نشان می دهند. سپس باید تابلوهایی را دنبال کنید به مسیر تلوک اینتان، سیتیاوان و پولا پانگکور را نشان می دهند.


از راه زمینی
وارد بزرگراه شمال-جنوب شوید و به سمت شمال و به سوی پراک پیش بروید. در عوارضی بیدور از بزرگراه خارج شوید. بقیه مسیر را باید در جاده طی کنید. تابلوهایی را دنبال کنید که پلابوهان لوموت یا پایگاه لوموت ناوال را نشان می دهند. سپس باید تابلوهایی را دنبال کنید به مسیر تلوک اینتان، سیتیاوان و پولا پانگکور را نشان می دهند.

با چه کسی باید تماس گرفت

Tourism Malaysia State Office

تلفن : +605-255 2772/9962
ایمیل : mtpbperak@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure