مجتمع تاریخی پاسیر سالاک   

مجتمع تاریخی پاسیر سالاک در 70 کیلومتری ایپو قرار دارد و برای قدردانی از جنجگجویانی از قبیل داتو ساگور و داتو ماهاراجا للا بنا شده است. یادبودهایی به افتخار آنها، به شکل سوندانگ (قداره)، نوعی چاقو که برای کشتن آقای بیرچ استفاده شد، ساخته شدند. این مجتمع برای قدردانی از جنگجویانی از قبیل داتو ساگور و داتو ماهاراجا للا، که رهبری اهالی محلی در برابر نیروهای دولت استعمارگر انگلیس را بر عهده داشتند، بنا شده اند.

اینجا جایی است که شعله های ملی گرایی مالایی ها برای اولین بار برانگیخته شدند. وقتی جی. و. و. بیرچ، این مقیم انگلیسی در پراک، در کنار سانگای پراک (رودخانه پراک) به قتل رسید، تنش بین دولت استعمارگر انگلیس و مالایی ها افزایش یافت. این درگیری ها تشدید و در نهایت به اعلام استقلال کشور منجر شد.

سایر جاذبه های این مجتمع عبارتند از بنای یادبود جی. و. و. بیرچ، آرامگاه سیپونتوم (قاتل احتمالی)، دژ داتوک ماهاراجا للا، توپ های للا رنتاکا که در برابر ارتش استعمارگر انگلیس استفاده می شدند، و دو روما کوتای (خانه سنتی پراک) مملو از آثار فرهنگی و تارخی محلی.

رسیدن به اینجا

از راه زمینی
از بزرگراه شمال-جنوب (PLUS)، در تقاطع سیمپانگ پولای خارج شوید. از آنجا وارد مسیری شوید که به باتو گاجا می رود، به سمت کامپونگ گاجا بپیچید و تابلوهایی را دنبال کنید که مجتمع تاریخی پاسیر سالاک را نشان می دهند.

با چه کسی باید تماس گرفت

Pasir Salak Historical Complex Office

تلفن : +605-631 8999

Related Brochure

View all brochure