غار تمبورونگ (گوا تمبورونگ)

این غار احتمالا بزرگترین غار آهکی طبیعی در شبه جزیره مالزی است.  این غار در نزدیکی گوپنگ، در 24 کیلومتری جنوب ایپو واقع شده است و حدود 1.5 کیلومتر طول دارد. این غار از پنج طاق بزرگ که سقف آنها شبیه به پوست نارگیل است، تشکیل شده است؛ هر طاق شکل های استالاکتیتی و استالاگمیتی مختلفی دارند. این طاق ها از لحاظ دما، سطح آب، محتوی آهک و مرمر نیز با یکدیگر تفاوت دارند.

رسیدن به اینجا

از راه زمینی
این غار در نزدیکی گوپنگ، در 24 کیلومتری جنوب ایپو واقع شده است.

با چه کسی باید تماس گرفت

Tourism Malaysia Perak Office

تلفن : +605-255 9962 /2772/1012
بازدید از وب سایت

Related Brochure

View all brochure