فعالیت اصلی این منطقه ماهیگیری است و رستوران های لوکس زیادی در این شهر ماهیگیری کوچک وجود دارند که غذاهای دریای سرو می کنند.

نه تنها غذاهای دریایی پرلیس تازه تر، بلکه نسبتا ارزان تر از غذاهای دریایی پایتخت هستند. لذت خوردن غذاهای دریایی در اینجا آن است که می توانید این مخلوقات کوچک که می خواهید چاشنی زده، پخته، سرخ کرده، یا کباب شده باشند، را انتخاب کنید تا برای شما سرو شوند.

رسیدن به اینجا

از راه زمینی
از بزرگراه شمال-جنوب (PLUS) در چانگلون خارج و وارد بزرگراه چانگلون-کوالا پرلیس شوید.

با چه کسی باید تماس گرفت

Tourism Malaysia Perlis Office

تلفن : +604-978 1235/ 1213

Related Brochure

View all brochure