มาเลเซีย อินเตอร์เนชันแนล ทัวริสซึม 'ไนท์ ฟลอรัล พาเหรด

14 June 2014 - 22 June 2014

อย่าพลาดโอกาสชมนิทรรศการเกี่ยวกับดอกไม้นานาพันธุ์และขบวนเรือที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม เมืองปุตราจายาจะกลายสภาพมาเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม

Download the event highlights

1 Day Tour Floria & Magic Of The Night

สถานที่
Putrajaya

ผู้จัดงาน
Ministry of Tourism and Culture Malaysia

โทรศัพท์
+603-2693 7111

โทรสาร
+603-2694 1146

อีเมล์
คลิกที่นี่