กัวลาลัมเปอร์ เฟสติวัล

01 July 2014 - 31 July 2014

ภายในงานเทศกาลประจำปีที่น่าตื่นเต้นนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมและการแสดงหลากหลาย ช่วยสร้างสีสันให้กับงาน กัวลาลัมเปอร์ เฟสติวัลจัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2006 จิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่อบอวลอยู่ภายในงานนำชาวมาเลเซียทุกกลุ่มอาชีพ ทุกชนชั้นมารวมตัวกันในงานเทศกาล

โทรศัพท์
+603-2612 7600

โทรสาร
+603-2693 5114