ดูแผนที่

ป่าชายเลนและอูรังอูตัง - เขตป่าสงวน Kabili-Sepilok, ซาบาห์

ตั้งชื่อตามแม่น้ำสองสายที่ไหลผ่าน เขตป่าสงวน Kabili-Sepilok เป็นแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่มีความหลากหลายของสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไม้เต็งรังและป่าโกงกาง ท่องเที่ยวตามรอยความงามของธรรมชาติ พร้อมที่จะพาคุณออกมาจากป่าเขตร้อนสู่ลุ่มน้ำป่าชายเลน ที่เป็นบ้านของอูรังอูตัง อันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มีศูนย์ฟื้นฟูที่คุณจะได้เห็นสัมผัสอย่างใกล้ชิดและเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขา

สิ่งที่คุณไม่ควรพลาด

  • ท่องเที่ยวตามรอยความงามของธรรมชาติ เช่น ล่องเรือชมแม่น้ำ และป่าชายเลน

  • เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูและอนุรักษ์อูรังอูตัง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ

  • เยี่ยมชมศูนย์ป่าฝน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับป่าดงดิบและการอนุรักษ์

ติดต่อใคร

โทรศัพท์ : +6089-660 811 / 125 824

โทรสาร : +6089-669 170

เยี่ยมชมเว็บไซต์