ชายหาดที่สมบูรณ์แบบ - เกาะเตียวมัน, ปาหัง

Located approximately 56km off the coast of Pahang, Tioman Island is hailed as one of the world's best beach getaways. Picturesque with towering twin volcanic peaks, soft golden sands, cool mountain streams and refreshing waterfalls amidst a lush tropical rainforest, the island’s waters are filled with a diverse range of aquatic species, colourful corals and mesmerising dive sites.

สิ่งที่คุณไม่ควรพลาด

  • ดำน้ำที่แหล่งดำน้ำหลายแห่งรอบ ๆ เกาะ

  • ไปเที่ยวเกาะต่างๆ โดยเรือนำเที่ยว Tioman Marine Park

  • เยี่ยมชมหมู่บ้านท้องถิ่นที่เปี่ยมไปด้วยสิ่งที่น่าประทับใจ เช่น หมู่บ้าน Salang, Tekek และ Juara

ติดต่อใคร

โทรศัพท์ : +609 414 0532 / 419 1595

โทรสาร : +609 414 1622

เยี่ยมชมเว็บไซต์