เวิร์ล ไคท์ส เฟสติวัล

19 February 2014 - 23 February 2014

ชมว่าวสีสันต่าง ๆ ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า! เมืองปาเซอร์ กูดัง ในรัฐยะโฮร์กำลังจะกลายเป็นสถานที่แสดงทักษะการเล่นว่าวของผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจาก 25 ประเทศทั่วโลก

สถานที่
Bukit Layang-Layang, Taman Bandar Pasir Gudang, Johor

โทรศัพท์
+607-251 3720/ 21/ 22

โทรสาร
+607-251 5260

อีเมล์
คลิกที่นี่

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้จัดงาน
Pasir Gudang Municipal Council

โทรศัพท์
+607-223 2692

โทรสาร
+607-223 3175

อีเมล์
คลิกที่นี่

เยี่ยมชมเว็บไซต์