สุเหร่าสุลต่านอาบูบาการ์

สุเหร่าสุลต่านอาบูบาการ์ หนึ่งในสุเหร่าเก่าแก่ที่สวยงามที่่สุดในมาเลเซีย ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาใจกลางเมืองยะโฮร์บาห์รู เมื่อมองลงไปจะเห็นช่องแคบมะละกาและประเทศสิงคโปร์ที่อยู่ใกล้กัน

การก่อสร้างสุเหร่าในปี ค.ศ. 1892 เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงรัฐยะโฮร์สู่ยุคสมัยใหม่ การก่อสร้างเป็นพระราชดำริขององค์สุลต่านอาบูบาการ์ ผู้เป็น "บิดาแห่งรัฐยะโฮร์สมัยใหม่" สุเหร่าหลังนี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1900 โดยใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปี อาคารสุเหร่าสามารถจุชาวมุสลิมที่เดินทางมาละหมาดได้ 2,000 คน

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบผสมผสาน แต่โดยหลักๆ เป็นสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียน โดยกล่าวกันว่า หอคอยของสุเหร่ามีลักษณะเหมือนหอนาฬิกาของอังกฤษ

ปัจจุบัน กระทรวงพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ได้ประกาศให้สุเหร่าสุลต่านอาบูบาการ์เป็นมรดกที่ได้รับความคุ้มครอง

ได้รับที่นี่

เดินเท้าหรือรถแท็กซี่
สุเหร่าสุลต่านอาบูบาการ์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองยะโฮร์บารู บนถนนจาลันศรีบลูการ์ (ถัดจากถนนจาลันอิบราฮิม)

ติดต่อใคร

Tourism Malaysia Johor

ที่อยู่อี:
L3-26 Aras 3, Bangunan JOTIC, 2 Jalan Ayer Molek, Johor Bahru 80000, Johor, Malaysia

โทรศัพท์: +607-222 3590/3591
โทรสาร: +607-223 5502 
อีเมล์: mtpbjhb@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure