ดูแผนที่

ทะเลสาบดายังบันติง หรือ 'ทาซิก ดายัง บันติง'

เกาะดายังบันติง อยู่ห่างจากเมืองกัวห์ประมาณ 20 กม. ด้านหนึ่งของเกาะมีคนอาศัยอยู่ไม่มากนัก ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของทะเลสาบ ซึ่งแทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่

ทะเลสาบดายังบันติงมีเรื่องเล่าอยู่ว่า ในอดีต เจ้าหญิงแห่งสวรรค์องค์หนึ่ง นามว่า เจ้าหญิงมัมบังศรี ทรงการอาบน้ำในสระทาซิดายังบันติง (ทะเลสาบของสตรีมีครรภ์) อย่างมาก เมื่อเจ้าชายมัตเทจามาพบ พระองค์ทรงหลงรักเจ้าหญิงจนถอนตัวไม่ขึ้น และทรงใช้กลอุบายให้เจ้าหญิงอภิเษกสมรสกับตน

เจ้าหญิงมัมบังศรีให้กำเนิดบุตร แต่บุตร กลับเสียชีวิตด้วยโรคร้ายเมื่อพระชันษาเพียง 7 วัน ด้วยความโศกเศร้าอย่างหนัก เจ้าหญิงทรงนำร่างของ บุตรทิ้งลงไปในทะเลสาบและกลับไปยังสวรรค์ ปัจจุบัน เชื่อกันว่าน้ำในทะเลสาบสามารถช่วยให้สตรีที่มีลูกยากตั้งครรภ์ได้ตามที่ปรารถนา

ได้รับที่นี่

เรือ
ที่ท่าเรือกัวห์หรือปันไตเซนัง มีบริการเช่เรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะดายังบันติงมากมายเพื่อเดินทางไปยังเกาะดายังบันติง โดยการเดินทางใช้เวลาประมาณ 15 นาที

ติดต่อใคร

Langkawi Tourist Information Centre

โทรศัพท์: +604-966 7789/ 955 7155

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.