ดูแผนที่

หมู่บ้านในน้ำ

สิ่งที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมายังเกาะลาบวนก็คือ การไปเยี่ยมชมกัมปงอีร์หรือหมู่บ้านในน้ำ หมู่บ้านในน้ำบนเกาะลาบวนมีสองแห่งได้แก่ กัมปงเบบูลอห์ และกัมปง ปาเตา-ปาเตา ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวมาเลย์บรูไน

บ้านที่นี่เป็นบ้านไม้ที่สร้างในแม่น้ำ ด้านล่างคือเสาไม้สูง แต่ละหลังเชื่่อมต่อกันด้วยทางเดินวกวน ทำจากแผ่นไม้กระดานเช่นเดียวกัน

นักท่องเที่ยวสามารถเดินสำรวจหมู่บ้านในน้ำและเยี่ยมชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสมถะของชุมชนชาวประมง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ได้

สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ เกือบทุกบ้านจะมีเรือเป็นของตัวเอง บ้านมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ทุกหลังมีระเบียงที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

ได้รับที่นี่

รถแท็กซี่
หมู่บ้านในน้ำตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะ

ติดต่อใคร

Labuan Tourist Information Centre

โทรศัพท์: +608-742 3445/ 3446

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.