ดูแผนที่

เขตป่าสงวนเบลัม (The Belum Forest Reserve)

ป่าสงวนเบลัมคือป่าขนาดใหญ่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ ตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบเตเมงกอ ด้านเหนือของคาบสมุทรมาเลย์ (รัฐเประ) นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นป่าสงวนที่ยังไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ ยังถือเป็นหนึ่งในป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรมาเลย์ ในป่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์ เช่น ช้าง แรด สมเสร็จ และเสือ ป่าแห่งนี้จึงพิเศษแตกต่างจากป่าอื่นๆ อย่างมาก

นอกจากนี้ ยังมีพืชและสัตว์นานาพันธุ์ พื้นที่ป่าส่วนหนึ่งที่ยังไม่ถูกสำรวจหรือรบกวนโดยมนุษย์

ปัจจุบัน บริษัทท่องเที่ยวมีบริการมัคคุเทศน์นำทางนักท่องเที่ยวเข้าไปในบางจุดของป่า โดยจะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนส่งทั้งโดยรถยนต์และทางเรือ และจัดหาที่พักให้นักท่องเที่ยว รวมถึงการตั้งแคมป์

ได้รับที่นี่

โดยรถยนต์
หากเดินทางมาจากเมืองกัวลาลัมเปอร์ ให้ใช้ทางด่วนสายเหนือ-ใต้ และเดินทางขึ้นเหนือไปยังเมืองอีโปห์ เมื่อผ่านเมืองอีโปห์ ให้ลงจากทางด่วนที่ด่านกัวลาคังซาร์ และมุ่งหน้าไปยังเกริก ใช้เส้นทางสาย 4 ซึ่งเป็นทางด่วนสายตะวันออก-ตะวันตกเพื่อไปยังเมืองปูเลาบันดิง อันเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยของคุณ การเดินทางจากกัวลาร์ลัมเปอร์จะใช้เวลาประมาณ 5 1/2 ชม. หากต้องการเข้าไปในป่าฝนเบลัม ควรให้รีสอร์ทเป็นผู้ขออนุญาต

ติดต่อใคร

Belum Rainforest Office

โทรศัพท์: +605-791 6800
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Related Brochure

View all brochure