ดูแผนที่

เขตป่าสงวนเบลัม (The Belum Forest Reserve)

ป่าสงวนเบลัมคือป่าขนาดใหญ่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ ตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบเตเมงกอ ด้านเหนือของคาบสมุทรมาเลย์ (รัฐเประ) นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นป่าสงวนที่ยังไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ ยังถือเป็นหนึ่งในป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรมาเลย์ ในป่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์ เช่น ช้าง แรด สมเสร็จ และเสือ ป่าแห่งนี้จึงพิเศษแตกต่างจากป่าอื่นๆ อย่างมาก

นอกจากนี้ ยังมีพืชและสัตว์นานาพันธุ์ พื้นที่ป่าส่วนหนึ่งที่ยังไม่ถูกสำรวจหรือรบกวนโดยมนุษย์

ปัจจุบัน บริษัทท่องเที่ยวมีบริการมัคคุเทศน์นำทางนักท่องเที่ยวเข้าไปในบางจุดของป่า โดยจะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนส่งทั้งโดยรถยนต์และทางเรือ และจัดหาที่พักให้นักท่องเที่ยว รวมถึงการตั้งแคมป์

ได้รับที่นี่

โดยรถยนต์
หากเดินทางมาจากเมืองกัวลาลัมเปอร์ ให้ใช้ทางด่วนสายเหนือ-ใต้ และเดินทางขึ้นเหนือไปยังเมืองอีโปห์ เมื่อผ่านเมืองอีโปห์ ให้ลงจากทางด่วนที่ด่านกัวลาคังซาร์ และมุ่งหน้าไปยังเกริก ใช้เส้นทางสาย 4 ซึ่งเป็นทางด่วนสายตะวันออก-ตะวันตกเพื่อไปยังเมืองปูเลาบันดิง อันเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยของคุณ การเดินทางจากกัวลาร์ลัมเปอร์จะใช้เวลาประมาณ 5 1/2 ชม. หากต้องการเข้าไปในป่าฝนเบลัม ควรให้รีสอร์ทเป็นผู้ขออนุญาต

ติดต่อใคร

Belum Rainforest Office

โทรศัพท์: +605-791 6800
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.