ดูแผนที่

อุทยานคินาบาลู (Kinabalu Park)

อุทยานคินาบาลู คือเส้นทางสู่ภูเขาคินาบาลู อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,585 เมตรและเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาคินาบาลู อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ 754 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของภูเขาคินาบาลู ภูเขาทัมบายูคอน และตีนเขา

ภูเขาเหล่านี้มีที่มาที่น่าสนใจ จากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่า ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งล้านปี ภูเขาจึงมีรูปร่างอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาคินาบาลูที่ตั้งตระหง่านอยู่ในอุทยาน แท้จริงแล้วคือเทือกเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ที่ดันเปลือกโลกขึ้นมา

เมื่อเวลาผ่านไป ทรายและหินหนาหลายพันฟุตสึกกร่อนลงเผยให้เห็นเทือกเขาแห่งนี้ ในยุคน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งที่ไหลข้ามยอดเขาทำให้ยอดเขาคินาบาลูราบเรียบ แต่ยอดส่วนที่ขรุขระเหนือระดับของธารน้ำแข็ง ไม่ได้ถูกกัดเซาะไปด้วย ดังนั้น จึงเป็นพื้นผิวขรุขระอย่างในปัจจุบัน ปัจจุบัน ภูเขาคินาบาลูเป็นจุดสนใจในของอุทยานแห่งชาติคินาบาลู

ได้รับที่นี่

รถยนต์หรือรถแท็กซี่
คุณสามารถเช่ารถโดยติดต่อผ่านโรงแรมขนาดใหญ่ในเมืองโคตาคินาบาลู นอกจากนี้ ยังมีแท็กซี่เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของอุทยานที่เมืองราเนา ซึ่งจะรับผู้โดยสารสูงสุด 4 คนต่อคัน โดยคุณสามารถต่อรองกับแท็กซี่ให้มารับคุณที่สำนักงานใหญ่ของอุทยานได้หากเหมาแท็กซี่ทั้งวัน


รถประจำทาง
รถด่วนและรถมินิบัสทุกสายที่เดินรถระหว่างเมืองโคตาคินาบาลูและเมืองราเนาหรือซันดาคัน จะต้องผ่านทางแยกไปอุทยาน โดยทางแยกดังกล่าวอยู่ห่างจากสำนักงานอุทยานเพียง 100 เมตร

ติดต่อใคร

Kinabalu Park Office

โทรศัพท์: +6088-211 881 / 212
เยี่ยมชมเว็บไซต์
Tourism Malaysia Sabah

โทรศัพท์: +6088-248 698 / 211
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Related Brochure

View all brochure