ดูแผนที่

อุทยานคินาบาลู (Kinabalu Park)

อุทยานคินาบาลู คือเส้นทางสู่ภูเขาคินาบาลู อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,585 เมตรและเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาคินาบาลู อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ 754 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของภูเขาคินาบาลู ภูเขาทัมบายูคอน และตีนเขา

ภูเขาเหล่านี้มีที่มาที่น่าสนใจ จากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่า ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งล้านปี ภูเขาจึงมีรูปร่างอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาคินาบาลูที่ตั้งตระหง่านอยู่ในอุทยาน แท้จริงแล้วคือเทือกเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ที่ดันเปลือกโลกขึ้นมา

เมื่อเวลาผ่านไป ทรายและหินหนาหลายพันฟุตสึกกร่อนลงเผยให้เห็นเทือกเขาแห่งนี้ ในยุคน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งที่ไหลข้ามยอดเขาทำให้ยอดเขาคินาบาลูราบเรียบ แต่ยอดส่วนที่ขรุขระเหนือระดับของธารน้ำแข็ง ไม่ได้ถูกกัดเซาะไปด้วย ดังนั้น จึงเป็นพื้นผิวขรุขระอย่างในปัจจุบัน ปัจจุบัน ภูเขาคินาบาลูเป็นจุดสนใจในของอุทยานแห่งชาติคินาบาลู

ได้รับที่นี่

รถยนต์หรือรถแท็กซี่
คุณสามารถเช่ารถโดยติดต่อผ่านโรงแรมขนาดใหญ่ในเมืองโคตาคินาบาลู นอกจากนี้ ยังมีแท็กซี่เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของอุทยานที่เมืองราเนา ซึ่งจะรับผู้โดยสารสูงสุด 4 คนต่อคัน โดยคุณสามารถต่อรองกับแท็กซี่ให้มารับคุณที่สำนักงานใหญ่ของอุทยานได้หากเหมาแท็กซี่ทั้งวัน


รถประจำทาง
รถด่วนและรถมินิบัสทุกสายที่เดินรถระหว่างเมืองโคตาคินาบาลูและเมืองราเนาหรือซันดาคัน จะต้องผ่านทางแยกไปอุทยาน โดยทางแยกดังกล่าวอยู่ห่างจากสำนักงานอุทยานเพียง 100 เมตร

ติดต่อใคร

Kinabalu Park Office

โทรศัพท์: +6088-211 881 / 212
เยี่ยมชมเว็บไซต์
Tourism Malaysia Sabah

โทรศัพท์: +6088-248 698 / 211
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.