ดูแผนที่

ศูนย์อนุรักษ์ลิงอุรังอุตังเซปิลก (Sepilok Orang Utan Rehabilitation Centre)

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเดินทางไปชม 'คนป่าแห่งเกาะบอร์เนียว' คือเวลา 10.00 น. และ 14.30 น. ซึ่งเป็นเวลาที่บรรดาลิงอุรังอุตัง จะออกมาจากป่ามารับกล้วยและนมในแต่ละวัน ชมเจ้าลิงอุรังอุตังรับอาหารบนเวทีที่ตั้งอยู่ตรงกลาง และมองพวกมันเดินอย่างอิสระกลับเข้าไปในป่าอันเป็นสถานที่หลบภัยของพวกมัน

นอกจากลิงอุรังอุตังแล้ว ป่าสงวนขนาด 5.666 เฮกเตอร์แห่งนี้ ยังมีนกอีกกว่า 200 สายพันธุ์ และพืชป่านานาชนิด

ได้รับที่นี่

รถประจำทาง
จากป้ายรถประจำทางถัดจากตลาดริมน้ำของซานดากัน นั่งรถประจำทางสีฟ้าที่มีป้าย 'เซปิลก บาตู 14' (เซปิลก - ไมล์ 14 ) รถประจำทางจะจอดที่หน้าศูนย์อนุรักษ์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ส่วนรถประจำทางประจำสาย 'บาตู 14' ขึ้นไป จะส่งคุณที่ทางแยกถนนจาลันเซปิลก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเดินเท้าต่อไปยังศูนย์อนุรักษ์ได้ เพราะศูนย์อยู่ห่างออกไปเพียง 1.5 กม. เท่านั้น รถประจำทางคันสุดท้ายออกจากเซปิลกเพื่อไปยังเมืองซานดากันในเวลา 16.30 น.

ติดต่อใคร

Sabah Tourism Office

โทรศัพท์: +6088-248 698/ 211 732
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.