ดูแผนที่

พิพิธภัณฑ์รอยัลอาบูบาการ์ (Royal Abu Bakar Museum)

อาคารที่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ด้านสถาปัตยกรรมแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1866 โดยใช้เป็นที่ประทับขององค์สุลต่านอาบูบาการ์และเป็นที่รู้จักกันในฐานะพระราชวัง (อิสตานา เบซาร์ ยะโฮร์)

อาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ ผู้สร้างคือช่างฝีมือในท้องถิ่น โดยมีสถาปนิกตะวันตกเป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง เครื่องเรือนเดิมที่ใช้ตกแต่งพระราชวังทำในประเทศอังกฤษ โดยองค์สุลต่านอาบูบาการ์ทรงสั่งเข้ามาในปี 1866

พระราชวังถูกเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์รอยัลอาบูบาการ์ในปี ค.ศ. 1982 ปัจจุบัน อาคารยังคงเป็นสถานที่จัดพิธีสำคัญต่างๆ ของรัฐและจัดงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการ

ศึกษาการใช้ชีวิตหรูหราของเชื้อพระวงศ์ ผ่านทางเครื่องเงิน เครื่องประดับ และข้าวของเครื่องใช้ของชนชั้นสูงซึ่งจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ ในพิพิธภัณฑ์ยังมีพระฉายาลักษณ์ของเชื้อพระวงศ์ในสมัยองค์สุลต่านอาบูบาการ์อีกด้วย

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และย้อนรอยสู่ประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของพระราชวงศ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยะโฮร์ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันเสาร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00-17.00 น.

ได้รับที่นี่

ขับรถหรือเดินเท้า
พิพิธภัณฑ์รอยัลอาบูบาการ์ตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวัง เดินทางไปได้ง่ายจากถนนจาลันอีร์โมเล็กและถนนจาลันอิบราฮิม

ติดต่อใคร

Royal Abu Bakar Museum

เยี่ยมชมเว็บไซต์:
Grand Palace, 80500 Johor Bahru, Johor, Malaysia 

โทรศัพท์: +607-223 0555/0222
โทรสาร: +607-224 8476

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.