ดูแผนที่

พิพิธภัณฑ์รอยัลอาบูบาการ์ (Royal Abu Bakar Museum)

อาคารที่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ด้านสถาปัตยกรรมแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1866 โดยใช้เป็นที่ประทับขององค์สุลต่านอาบูบาการ์และเป็นที่รู้จักกันในฐานะพระราชวัง (อิสตานา เบซาร์ ยะโฮร์)

อาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ ผู้สร้างคือช่างฝีมือในท้องถิ่น โดยมีสถาปนิกตะวันตกเป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง เครื่องเรือนเดิมที่ใช้ตกแต่งพระราชวังทำในประเทศอังกฤษ โดยองค์สุลต่านอาบูบาการ์ทรงสั่งเข้ามาในปี 1866

พระราชวังถูกเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์รอยัลอาบูบาการ์ในปี ค.ศ. 1982 ปัจจุบัน อาคารยังคงเป็นสถานที่จัดพิธีสำคัญต่างๆ ของรัฐและจัดงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการ

ศึกษาการใช้ชีวิตหรูหราของเชื้อพระวงศ์ ผ่านทางเครื่องเงิน เครื่องประดับ และข้าวของเครื่องใช้ของชนชั้นสูงซึ่งจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ ในพิพิธภัณฑ์ยังมีพระฉายาลักษณ์ของเชื้อพระวงศ์ในสมัยองค์สุลต่านอาบูบาการ์อีกด้วย

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และย้อนรอยสู่ประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของพระราชวงศ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยะโฮร์ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันเสาร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00-17.00 น.

ได้รับที่นี่

ขับรถหรือเดินเท้า
พิพิธภัณฑ์รอยัลอาบูบาการ์ตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวัง เดินทางไปได้ง่ายจากถนนจาลันอีร์โมเล็กและถนนจาลันอิบราฮิม

ติดต่อใคร

Royal Abu Bakar Museum

เยี่ยมชมเว็บไซต์:
Grand Palace, 80500 Johor Bahru, Johor, Malaysia 

โทรศัพท์: +607-223 0555/0222
โทรสาร: +607-224 8476

Related Brochure

View all brochure