ดูแผนที่

สุเหร่าสุลต่านอาบูบาการ์

สุเหร่าสุลต่านอาบูบาการ์ หนึ่งในสุเหร่าเก่าแก่ที่สวยงามที่่สุดในมาเลเซีย ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาใจกลางเมืองยะโฮร์บาห์รู เมื่อมองลงไปจะเห็นช่องแคบมะละกาและประเทศสิงคโปร์ที่อยู่ใกล้กัน

การก่อสร้างสุเหร่าในปี ค.ศ. 1892 เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงรัฐยะโฮร์สู่ยุคสมัยใหม่ การก่อสร้างเป็นพระราชดำริขององค์สุลต่านอาบูบาการ์ ผู้เป็น "บิดาแห่งรัฐยะโฮร์สมัยใหม่" สุเหร่าหลังนี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1900 โดยใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปี อาคารสุเหร่าสามารถจุชาวมุสลิมที่เดินทางมาละหมาดได้ 2,000 คน

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบผสมผสาน แต่โดยหลักๆ เป็นสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียน โดยกล่าวกันว่า หอคอยของสุเหร่ามีลักษณะเหมือนหอนาฬิกาของอังกฤษ

ปัจจุบัน กระทรวงพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ได้ประกาศให้สุเหร่าสุลต่านอาบูบาการ์เป็นมรดกที่ได้รับความคุ้มครอง

ได้รับที่นี่

เดินเท้าหรือรถแท็กซี่
สุเหร่าสุลต่านอาบูบาการ์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองยะโฮร์บารู บนถนนจาลันศรีบลูการ์ (ถัดจากถนนจาลันอิบราฮิม)

ติดต่อใคร

Tourism Malaysia Johor

ที่อยู่อี:
L3-26 Aras 3, Bangunan JOTIC, 2 Jalan Ayer Molek, Johor Bahru 80000, Johor, Malaysia

โทรศัพท์: +607-222 3590/3591
โทรสาร: +607-223 5502 
อีเมล์: mtpbjhb@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.