ดูแผนที่

หุบเขาบูจัง (Bujang Valley)

หุบเขาบูจังหรือเลมบาห์บูจัง คือศูนย์ประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ใกล้เมืองเมอร์บ็อกในรัฐเคดาห์ ในอดีต หุบเขาบูจังเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรโบราณของมาเลเซียที่สถาปนาตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ และดำรงอยู่มาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบัน ที่นี่คือแหล่งโบราณคดีมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในมาเลเซีย

หลายปีที่ผ่านมา มีการค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมากในหุบเขาบูจัง บางส่วนเป็นเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล เครื่องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ดินเหนียว ชิ้นส่วนกระจก ลูกปัด และเครื่องกระเบื้องของเปอร์เซีย ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ครั้งหนึ่งหุบเขาบูจังเคยเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นเมืองพักสินค้าที่นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการขุดพบวัดพุทธหรือวัดฮินดูโบราณอีกกว่า 50 วัด ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณ พื้นที่ในหุบเขาที่ได้รับการอนุรักษ์และมีสภาพดีที่สุดอยู่ที่เปงกาลันบายังเมอร์บอกซึ่งยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีหุบเขาบูจัง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งแรกของมาเลเซีย อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์

ได้รับที่นี่

รถยนต์
ใช้ทางด่วน PLUS หรือทางด่วนสายเหนือ-ใต้ หากคุณขับรถมาจากเมืองกัวลาลัมเปอร์ ให้ขับรถไปทางเหนือเพื่อไปรัฐเคดาห์ หากคุณขับรถมาจากรัฐปะลิสหรือเมืองอาลอร์เซตาร์ ให้ขับรถไปทางทิศใต้ ออกจากทางด่วนที่ทางออกซุงไกเปตานิ หลังจากนั้น ขับรถไปตามป้ายบอกทาง มุ่งหน้าไปยังเมืองเมอร์บ็อก เมื่อถึงเมืองเมอร์บ็อก สังเกตป้ายบอกทางไปยังพิพิธภัณฑ์โบราณคดีหุบเขาบูจัง ใช้ทางด่วน PLUS หรือทางด่วนสายเหนือ-ใต้ หากคุณขับรถมาจากเมืองกัวลาลัมเปอร์ ให้ขับรถไปทางเหนือเพื่อไปรัฐเคดาห์ หากคุณขับรถมาจากรัฐปะลิสหรือเมืองอาลอร์เซตาร์ ให้ขับรถไปทางทิศใต้ ออกจากทางด่วนที่ทางออกซุงไกเปตานิ หลังจากนั้น ขับรถไปตามป้ายบอกทาง มุ่งหน้าไปยังเมืองเมอร์บ็อก เมื่อถึงเมืองเมอร์บ็อก สังเกตป้ายบอกทางไปยังพิพิธภัณฑ์โบราณคดีหุบเขาบูจัง ใช้ทางด่วน PLUS หรือทางด่วนสายเหนือ-ใต้ หากคุณขับรถมาจากเมืองกัวลาลัมเปอร์ ให้ขับรถไปทางเหนือเพื่อไปรัฐเคดาห์ หากคุณขับรถมาจากรัฐปะลิสหรือเมืองอาลอร์เซตาร์ ให้ขับรถไปทางทิศใต้ ออกจากทางด่วนที่ทางออกซุงไกเปตานิ หลังจากนั้น ขับรถไปตามป้ายบอกทาง มุ่งหน้าไปยังเมืองเมอร์บ็อก เมื่อถึงเมืองเมอร์บ็อก สังเกตป้ายบอกทางไปยังพิพิธภัณฑ์โบราณคดีหุบเขาบูจัง


รถไฟ
รถไฟจะจอดที่ซุงไกเปตานิและอาลอร์เซตาร์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารและตารางเดินรถ ได้ที่ www.ktmb.com.my

ติดต่อใคร

Lembah Bujang National History Park Office

โทรศัพท์: +604-457 2005

เยี่ยมชมเว็บไซต์

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.