ดูแผนที่


ทะเลสาบดายังบันติง หรือ 'ทาซิก ดายัง บันติง'

เกาะดายังบันติง อยู่ห่างจากเมืองกัวห์ประมาณ 20 กม. ด้านหนึ่งของเกาะมีคนอาศัยอยู่ไม่มากนัก ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของทะเลสาบ ซึ่งแทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่

ทะเลสาบดายังบันติงมีเรื่องเล่าอยู่ว่า ในอดีต เจ้าหญิงแห่งสวรรค์องค์หนึ่ง นามว่า เจ้าหญิงมัมบังศรี ทรงการอาบน้ำในสระทาซิดายังบันติง (ทะเลสาบของสตรีมีครรภ์) อย่างมาก เมื่อเจ้าชายมัตเทจามาพบ พระองค์ทรงหลงรักเจ้าหญิงจนถอนตัวไม่ขึ้น และทรงใช้กลอุบายให้เจ้าหญิงอภิเษกสมรสกับตน

เจ้าหญิงมัมบังศรีให้กำเนิดบุตร แต่บุตร กลับเสียชีวิตด้วยโรคร้ายเมื่อพระชันษาเพียง 7 วัน ด้วยความโศกเศร้าอย่างหนัก เจ้าหญิงทรงนำร่างของ บุตรทิ้งลงไปในทะเลสาบและกลับไปยังสวรรค์ ปัจจุบัน เชื่อกันว่าน้ำในทะเลสาบสามารถช่วยให้สตรีที่มีลูกยากตั้งครรภ์ได้ตามที่ปรารถนา

ได้รับที่นี่

เรือ
ที่ท่าเรือกัวห์หรือปันไตเซนัง มีบริการเช่เรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะดายังบันติงมากมายเพื่อเดินทางไปยังเกาะดายังบันติง โดยการเดินทางใช้เวลาประมาณ 15 นาที

ติดต่อใคร

Langkawi Tourist Information Centre

โทรศัพท์: +604-966 7789/ 955 7155

Related Brochure

View all brochure