ดูแผนที่

พิพิธภัณฑ์ข้าว

พิพิธภัณฑ์ข้าวแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับข้าวแห่งแรกในมาเลเซีย และถือเป็นพิพิธภัณฑ์ข้าวแห่งที่สี่ของโลก โดยพิพิธภัณฑ์ข้าวอีกสามแห่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี และฟิลิปปินส์

อาคารพิพิธภัณฑ์ข้าวมีรูปทรงแปลกตา เพราะสร้างเลียนแบบถังตวงวัดข้าว ส่วนต่างๆ ของอาคาร ราวบันได ประตูทางเข้า หรือแม้แต่รั้วรอบพิพิธภัณฑ์ล้วนตกแต่งด้วยลวดลายต้นข้าว

ในอาคาร จัดแสดงกรรมวิธีในการผลิตข้าวของมาเลเซีย แสดงอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่ใช้ในการค้าขายข้าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม อันเป็นผลงานศิลปะของศิลปินชาวเกาหลีเหนือ 60 คน ที่นี่ทำให้ประวัติศาสตร์การเพาะปลูกข้าวของประเทศมาเลเซียได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอีกครั้ง

พิพิธภัณฑ์ข้าวแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวนาทั่วไปที่ทำงานหนัก ทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายเพาะปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศ ในขณะเดียวกันก็เชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสำคัญของการเพาะปลูกข้าวในรัฐเคดาห์

ได้รับที่นี่

รถยนต์
จากทางด่วนสายเหนือ-ใต้ ให้ออกจากทางด่วนที่ทางแยกอาลอร์เซตาร์ และขับรถตามป้ายบอกทางไปยังพิพิธภัณฑ์ข้าว

ติดต่อใคร

Paddy Museum

โทรศัพท์: +604-735 1315

Lembaga Muzium Negeri Kedah (Kedah Museum Board)

โทรศัพท์: +604-733 1162

Lembaga Muzium Negeri Kedah (Kedah Museum Board)

โทรศัพท์: +604-733 1162

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.