ดูแผนที่

พิพิธภัณฑ์ข้าว

พิพิธภัณฑ์ข้าวแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับข้าวแห่งแรกในมาเลเซีย และถือเป็นพิพิธภัณฑ์ข้าวแห่งที่สี่ของโลก โดยพิพิธภัณฑ์ข้าวอีกสามแห่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี และฟิลิปปินส์

อาคารพิพิธภัณฑ์ข้าวมีรูปทรงแปลกตา เพราะสร้างเลียนแบบถังตวงวัดข้าว ส่วนต่างๆ ของอาคาร ราวบันได ประตูทางเข้า หรือแม้แต่รั้วรอบพิพิธภัณฑ์ล้วนตกแต่งด้วยลวดลายต้นข้าว

ในอาคาร จัดแสดงกรรมวิธีในการผลิตข้าวของมาเลเซีย แสดงอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่ใช้ในการค้าขายข้าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม อันเป็นผลงานศิลปะของศิลปินชาวเกาหลีเหนือ 60 คน ที่นี่ทำให้ประวัติศาสตร์การเพาะปลูกข้าวของประเทศมาเลเซียได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอีกครั้ง

พิพิธภัณฑ์ข้าวแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวนาทั่วไปที่ทำงานหนัก ทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายเพาะปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศ ในขณะเดียวกันก็เชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสำคัญของการเพาะปลูกข้าวในรัฐเคดาห์

ได้รับที่นี่

รถยนต์
จากทางด่วนสายเหนือ-ใต้ ให้ออกจากทางด่วนที่ทางแยกอาลอร์เซตาร์ และขับรถตามป้ายบอกทางไปยังพิพิธภัณฑ์ข้าว

ติดต่อใคร

Paddy Museum

โทรศัพท์: +604-735 1315

Lembaga Muzium Negeri Kedah (Kedah Museum Board)

โทรศัพท์: +604-733 1162

Lembaga Muzium Negeri Kedah (Kedah Museum Board)

โทรศัพท์: +604-733 1162

Related Brochure

View all brochure