ดูแผนที่

หมู่บ้านหัตถกรรมและพิพิธภัณฑ์งานฝีมือ

หมู่บ้านหัตถกรรมและพิพิธภัณฑ์งานฝีมือ หรือที่รู้จักกันในชื่อ "บาลัย เกตัม กูริ" ตั้งอยู่ในใจกลางของเขตวัฒนธรรมเมืองโคตาบาห์รู จากพระราชวังอิสตานาบาลัยเบซาร์ และตลาดบูลูห์คูบูบาซาร์ เดินเท้าไม่นานก็จะถึงหมู่บ้านหัตถกรรม

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงตัวอย่างงานฝีมือของชาวกลันตันที่สวยงาม

ชั้นล่างของตัวอาคารมีร้านอาหารชื่อ "บาลัย ซูเลอร์ กาดัง" ให้บริการอาหารคู่รัฐกลันตันให้แก่นักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถชมกรรมวิธีผลิตงานฝีมือที่หมู่บ้านหัตกรรมที่อยู่ใกล้กันได้ ที่นั่นมีช่างฝีมือที่มีความชำนาญมาสาธิตวิธีการปักผ้าแบบดั้งเดิม การทอผ้ายก การพิมพ์ผ้าบาติก การทำเครื่องประดับจากเงิน การสลักไม้ ชิ้นงานที่ได้จะวางจำหน่ายที่ศูนย์สินค้า

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.45 น. เป็นประจำทุกวัน (ยกเว้นวันศุกร์)

ได้รับที่นี่

เดินเท้า
หมู่บ้านงานฝีมือตั้งอยู่ ณ ใจกลางเขตวัฒนธรมของเมืองโคตาบาห์รู สามารถเดินเท้ามาจากพระราชวังอิสตานาบาลัยเบซาร์และตลาดบูลูห์คูบูบาซาร์ สามารถเดินทางไปได้ง่ายจากถนนจาลันสุลต่านและถนนจาลันฮิลีร์โคตา

ติดต่อใคร

Tourism Malaysia Kelantan Office

โทรศัพท์: +609-747 7554
โทรสาร: +609-747 8010

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.