ดูแผนที่

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Islamic Arts Museum)

ปัจจุบัน ศิลปะอิสลามได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลักฐานอย่างหนึ่งคือ การสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในภูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1998 อาคารพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่ทั้งหมด 30,000 ตารางกฺโลเมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้นานาพันธุ์ในสวนพฤกษชาติเปอร์นาดาของเมืองกัวลาลัมเปอร์

ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปะกว่า 7,000 ชิ้น และมีห้องสมุดหนังสือศิลปะอิสลามขนาดใหญ่

งานศิลปะที่แสดงมีตั้งแต่อัญมณีขนาดจิ่ว ไปจนถึงงานศิลป์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อย่างแบบจำลองมัสยิดอัลฮารัมในเมืองเมกกะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อสะสมงานศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมอิสลาม

โดยแทนที่จะมุ่งเน้นแสดงงานศิลปะจากเปอร์เซียและตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามแต่เพียงอย่างเดียว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับศิลปะอิสลามในเอเชียอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศิลปะในประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปะของกลุ่มชนชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของมาเลเซียอย่างอินเดียเช่นกัน โดยรวมศิลปะอิสลามของจีน มาเลเซีย และอินเดียเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน

งานศิลปะส่วนอื่นๆ จะจัดแสดงตามประเภทของชิ้นงานแทนที่จะจัดแสดงตามถิ่นกำเนิด โดยจะแสดงในหอศิลป์ทั้ง 12 ห้อง

ได้รับที่นี่

รถยนต์ รถแท็กซี่ หรือเดินเท้า
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม ตั้งอยู่ระหว่างสวนทะเลสาบและสุเหร่าแห่งชาติ

ติดต่อใคร

Islamic Arts Museum Malaysia

ที่อยู่อี:
Jalan Lembah Perdana, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia

โทรศัพท์: +603-2274 2020
โทรสาร: +603-2274 0529
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Related Brochure

View all brochure