ดูแผนที่

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Islamic Arts Museum)

ปัจจุบัน ศิลปะอิสลามได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลักฐานอย่างหนึ่งคือ การสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในภูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1998 อาคารพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่ทั้งหมด 30,000 ตารางกฺโลเมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้นานาพันธุ์ในสวนพฤกษชาติเปอร์นาดาของเมืองกัวลาลัมเปอร์

ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปะกว่า 7,000 ชิ้น และมีห้องสมุดหนังสือศิลปะอิสลามขนาดใหญ่

งานศิลปะที่แสดงมีตั้งแต่อัญมณีขนาดจิ่ว ไปจนถึงงานศิลป์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อย่างแบบจำลองมัสยิดอัลฮารัมในเมืองเมกกะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อสะสมงานศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมอิสลาม

โดยแทนที่จะมุ่งเน้นแสดงงานศิลปะจากเปอร์เซียและตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามแต่เพียงอย่างเดียว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับศิลปะอิสลามในเอเชียอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศิลปะในประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปะของกลุ่มชนชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของมาเลเซียอย่างอินเดียเช่นกัน โดยรวมศิลปะอิสลามของจีน มาเลเซีย และอินเดียเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน

งานศิลปะส่วนอื่นๆ จะจัดแสดงตามประเภทของชิ้นงานแทนที่จะจัดแสดงตามถิ่นกำเนิด โดยจะแสดงในหอศิลป์ทั้ง 12 ห้อง

ได้รับที่นี่

รถยนต์ รถแท็กซี่ หรือเดินเท้า
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม ตั้งอยู่ระหว่างสวนทะเลสาบและสุเหร่าแห่งชาติ

ติดต่อใคร

Islamic Arts Museum Malaysia

ที่อยู่อี:
Jalan Lembah Perdana, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia

โทรศัพท์: +603-2274 2020
โทรสาร: +603-2274 0529
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.