ดูแผนที่

สุเหร่าจาเม็ก (Jamek Mosque)

สุเหร่าจาเม็กสร้างในปี ค.ศ. 1909 และเป็นสุเหร่าที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ชาวมาเลเซียในท้องถิ่นมักเรียกสุเหร่านี้ว่า "มัสยิดจาเม็ก" สุเหร่าตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำกรังและแม่น้ำกอมบัคไหลมาบรรจบกัน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองกัวลาลัมเปอร์

ตัวอาคารของสุเหร่าจาเม็กสะท้อนให้เห็นอิทธิพลของวัฒนธรรมโมกุลของอินเดียตอนเหนือ ในปี ค.ศ. 1965 สุเหร่าจาเม็กได้รับการประกาศให้เป็นสุเหร่าแห่งชาติ

ถึงแม้ว่า ปัจจุบัน จะมีสุเหร่าแห่งชาติแห่งใหม่ตั้งอยู่ใกล้กัน แต่สุเหร่าจาเม็กยังคงเป็นสถานที่สำคัญของเมือง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์พอดี

ได้รับที่นี่

Light Rapid Transit (LRT)
รถไฟสายปุตราและสตาร์จอดที่สถานีสุเหร่าจาเม็ก โดยสุเหร่าตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนน

ติดต่อใคร

Malaysia Tourism Centre (MaTiC)

ที่อยู่อี:
109 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

โทรศัพท์:1 300 88 5050
โทรสาร: +603-2162 1149
อีเมล์: enquiries@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure