ดูแผนที่

สุเหร่าจาเม็ก (Jamek Mosque)

สุเหร่าจาเม็กสร้างในปี ค.ศ. 1909 และเป็นสุเหร่าที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ชาวมาเลเซียในท้องถิ่นมักเรียกสุเหร่านี้ว่า "มัสยิดจาเม็ก" สุเหร่าตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำกรังและแม่น้ำกอมบัคไหลมาบรรจบกัน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองกัวลาลัมเปอร์

ตัวอาคารของสุเหร่าจาเม็กสะท้อนให้เห็นอิทธิพลของวัฒนธรรมโมกุลของอินเดียตอนเหนือ ในปี ค.ศ. 1965 สุเหร่าจาเม็กได้รับการประกาศให้เป็นสุเหร่าแห่งชาติ

ถึงแม้ว่า ปัจจุบัน จะมีสุเหร่าแห่งชาติแห่งใหม่ตั้งอยู่ใกล้กัน แต่สุเหร่าจาเม็กยังคงเป็นสถานที่สำคัญของเมือง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์พอดี

ได้รับที่นี่

Light Rapid Transit (LRT)
รถไฟสายปุตราและสตาร์จอดที่สถานีสุเหร่าจาเม็ก โดยสุเหร่าตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนน

ติดต่อใคร

Malaysia Tourism Centre (MaTiC)

ที่อยู่อี:
109 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

โทรศัพท์:1 300 88 5050
โทรสาร: +603-2162 1149
อีเมล์: enquiries@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.