ดูแผนที่

หอคอยกัวลาลัมเปอร์ (KL Tower)

หอคอยกัวลาลัมเปอร์ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเนินเขาบูกิตนานาส ที่ความสูง 421 เมตร และ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 94 เมตร ซึ่งที่นี่ คุณจะได้เห็นวิวตึกสูงซึ่งจะทำให้คุณจดจำ KL ไม่มีวันลืม

หอคอยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอิสลามมรดกของประเทศ ตกแต่งด้วยตัวอักษรอารบิก กระเบื้องอิสลาม ลายดอกไม้และภาพนามธรรมตามแบบศาสนาอิสลาม ทาสีต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกสงบ

นอกเหนือจากทัศนียภาพของเมืองที่เห็นได้โดยรอบแล้ว หอคอยกัวลาลัมเปอร์ยังเปรียบเสมือนแหล่งพักผ่อนหย่อนใจชาวกรุงที่รักธรรมชาติอีกด้วย สวนเขียวขจีที่โอบล้อมหอคอยกัวลาลัมเปอร์ คือป่าบูกิตนานาส ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ

มีพื้นที่ทั้งหมด 10.05 เฮกเตอร์ และได้ชื่อว่าเป็นปอดของกัวลาลัมเปอร์ ป่าสงวนแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่ของพืชและสัตว์นานาชนิด ที่อาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนของมาเลเซีย

ได้รับที่นี่

รถยนต์หรือรถแท็กซี่
นักท่องเที่ยวสามารถขับรถมาเองหรือใช้บริการรถสาธารณะ ถนนหลักที่ใช้เดินทางมายังหอคอยได้แก่ จาลันอัมปัง จาลันเกเรจา และจาลันราชาจูลัน


รถเวียนฟรี
รถเวียนรับส่งผู้โดยสารจากประตูหลักเข้าไปในป่าเพื่อไปทางเข้าหอคอยทุกๆ ครึ่งชั่วโมง โดยให้บริการฟรี


Light Rapid Transit (LRT)
รถไฟ LRT สายปุตรา จะจอดที่สถานีหอคอยกัวลาลัมเปอร์ (สถานีดังวันกี)


รถราง
นั่งรถรางมาลงที่สถานีบูกิตนานาส

ติดต่อใคร

Menara Kuala Lumpur Sdn. Bhd.

โทรศัพท์: +603-2020 5444
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.