ดูแผนที่

หอคอยกัวลาลัมเปอร์ (KL Tower)

หอคอยกัวลาลัมเปอร์ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเนินเขาบูกิตนานาส ที่ความสูง 421 เมตร และ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 94 เมตร ซึ่งที่นี่ คุณจะได้เห็นวิวตึกสูงซึ่งจะทำให้คุณจดจำ KL ไม่มีวันลืม

หอคอยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอิสลามมรดกของประเทศ ตกแต่งด้วยตัวอักษรอารบิก กระเบื้องอิสลาม ลายดอกไม้และภาพนามธรรมตามแบบศาสนาอิสลาม ทาสีต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกสงบ

นอกเหนือจากทัศนียภาพของเมืองที่เห็นได้โดยรอบแล้ว หอคอยกัวลาลัมเปอร์ยังเปรียบเสมือนแหล่งพักผ่อนหย่อนใจชาวกรุงที่รักธรรมชาติอีกด้วย สวนเขียวขจีที่โอบล้อมหอคอยกัวลาลัมเปอร์ คือป่าบูกิตนานาส ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ

มีพื้นที่ทั้งหมด 10.05 เฮกเตอร์ และได้ชื่อว่าเป็นปอดของกัวลาลัมเปอร์ ป่าสงวนแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่ของพืชและสัตว์นานาชนิด ที่อาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนของมาเลเซีย

ได้รับที่นี่

รถยนต์หรือรถแท็กซี่
นักท่องเที่ยวสามารถขับรถมาเองหรือใช้บริการรถสาธารณะ ถนนหลักที่ใช้เดินทางมายังหอคอยได้แก่ จาลันอัมปัง จาลันเกเรจา และจาลันราชาจูลัน


รถเวียนฟรี
รถเวียนรับส่งผู้โดยสารจากประตูหลักเข้าไปในป่าเพื่อไปทางเข้าหอคอยทุกๆ ครึ่งชั่วโมง โดยให้บริการฟรี


Light Rapid Transit (LRT)
รถไฟ LRT สายปุตรา จะจอดที่สถานีหอคอยกัวลาลัมเปอร์ (สถานีดังวันกี)


รถราง
นั่งรถรางมาลงที่สถานีบูกิตนานาส

ติดต่อใคร

Menara Kuala Lumpur Sdn. Bhd.

โทรศัพท์: +603-2020 5444
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Related Brochure

View all brochure