ดูแผนที่
โดมหลักของสุเหร่าแห่งชาติออกแบบเป็นรูปดาว 18 แฉก เป็นสัญลักษณ์แทนรัฐทั้ง 13 รัฐของมาเลเซีย และเสาหลักทั้ง 5 ของศาสนาอิสลาม มีลักษณะเหมือนร่มที่หุบลงเล็กน้อย เป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาในเอกราช

สุเหร่าแห่งนี้เป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะของอาคารมีเอกลักษณ์ แสดงศิลปะ ตัวอักษร และการประดับตกแต่งอาคารแบบอิสลามที่มีความร่วมสมัย

สุเหร่าแห่งชาติตั้งอยู่ถัดจากสถานีรถไฟเก่าที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม สามารถเดินเท้าจากสวนทะเลสาบและอนุสาวรีย์แห่งชาติมาได้ภายในเวลาไม่นาน หากคุณชอบออกกำลังกาย ลองเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้้ไปพร้อมๆ ก้นได้

ได้รับที่นี่

แท็กซี่
สุเหร่าแห่งชาติ ตั้งอยู่บนถนนจาลัน คินาบาลู ตรงข้ามกับสถานีรถไฟ KTM เก่า

ติดต่อใคร

Malaysia Tourism Centre (MaTiC)

ที่อยู่อี:
109 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

โทรศัพท์: 1 300 88 5050
โทรสาร: +603-2162 1149
อีเมล์: enquiries@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure