ดูแผนที่
โดมหลักของสุเหร่าแห่งชาติออกแบบเป็นรูปดาว 18 แฉก เป็นสัญลักษณ์แทนรัฐทั้ง 13 รัฐของมาเลเซีย และเสาหลักทั้ง 5 ของศาสนาอิสลาม มีลักษณะเหมือนร่มที่หุบลงเล็กน้อย เป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาในเอกราช

สุเหร่าแห่งนี้เป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะของอาคารมีเอกลักษณ์ แสดงศิลปะ ตัวอักษร และการประดับตกแต่งอาคารแบบอิสลามที่มีความร่วมสมัย

สุเหร่าแห่งชาติตั้งอยู่ถัดจากสถานีรถไฟเก่าที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม สามารถเดินเท้าจากสวนทะเลสาบและอนุสาวรีย์แห่งชาติมาได้ภายในเวลาไม่นาน หากคุณชอบออกกำลังกาย ลองเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้้ไปพร้อมๆ ก้นได้

ได้รับที่นี่

แท็กซี่
สุเหร่าแห่งชาติ ตั้งอยู่บนถนนจาลัน คินาบาลู ตรงข้ามกับสถานีรถไฟ KTM เก่า

ติดต่อใคร

Malaysia Tourism Centre (MaTiC)

ที่อยู่อี:
109 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

โทรศัพท์: 1 300 88 5050
โทรสาร: +603-2162 1149
อีเมล์: enquiries@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.