ดูแผนที่

พิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติ (National Textiles Museum)

พิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติจัดแสดงเสื้อผ้า เครื่องประดับ และสิ่งทอที่มีเอกลักษณ์ พิพิธภัณฑ์มีห้องจัดแสดงหลัก 4 ห้อง ได้แก่ ห้องโปฮนบูดิ ห้องเปลังกิ, ห้องเตลัคเบรันไต, และห้องรัตนาซารี

ห้องโปฮนบูดิ จะแสดงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสิ่งทอตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ รวมทั้ง การเติบโตและการพัฒนาสิ่งทอผ่านการค้า นอกจากนั้น ยังจัดแสดงเครื่องไม้เครื่องมือ วัสดุ และเทคนิคดั้งเดิมในการทอผ้า นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกระบวนการผลิตผ้าคลุมศีรษะ ผ้ายก และผ้าปัวกัมบู

ห้องเปลังกิ จัดแสดงวัฒนธรรมการสวมเสื้อผ้า เช่น เสื้อผ้าประจำเผ่าต่างๆ ในมาเลเซีย รวมถึงเสื้อผ้าของชาวบาบ๋ายาหยาในมะละกา และเสื้อผ้าของชนกลุ่มน้อยในรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์

ห้องเตลัคเบรันไต จัดแสดงผ้าที่เป็นมรดกของมาเลเซีย เช่นผ้ายก ผ้าคาอินเทนุน (ผ้าทอ) คาอินเบรายัต (ผ้าวาดลาย) ผ้ายกของตรังกานู และผ้าชนิดอื่นๆ อีกมากมาย

ห้องรัตนาซารี เป็นห้องที่อาจเรียกได้ว่าสวยงามที่สุดในบรรดาห้องจัดแสดงผ้าทั้งหมด เนื่องจากจัดแสดงอัญมนีและเครื่องประดับต่างๆ ได้แก่ ต่างหู ปิ่นปักผม กำไลข้อมูล กำไลข้อเท้า และเครื่องประดับของชนเผ่าต่างๆ ในมาเลเซีย

ได้รับที่นี่

Light Rapid Transit (LRT)
ใช้บริการรถไฟ LRT สายปุตราหรือสายสตาร์ และลงที่สถานีสุเหร่าจาเม็ก จากจตุรัสเมอร์เดกา สามารถเดินเท้ามายังพิพิธภัณฑ์ได้ โดยอาคารพิพิธภัณฑ์จะตั้งอยู่ถัดจากอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด จากสถานี ใช้เวลาเดินมาเพียง 15 นาทีเท่านั้น

ติดต่อใคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์: +603-2694 3457/ 3461
โทรสาร: +603-2694 3466
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.