ดูแผนที่

พิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติ (National Textiles Museum)

พิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติจัดแสดงเสื้อผ้า เครื่องประดับ และสิ่งทอที่มีเอกลักษณ์ พิพิธภัณฑ์มีห้องจัดแสดงหลัก 4 ห้อง ได้แก่ ห้องโปฮนบูดิ ห้องเปลังกิ, ห้องเตลัคเบรันไต, และห้องรัตนาซารี

ห้องโปฮนบูดิ จะแสดงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสิ่งทอตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ รวมทั้ง การเติบโตและการพัฒนาสิ่งทอผ่านการค้า นอกจากนั้น ยังจัดแสดงเครื่องไม้เครื่องมือ วัสดุ และเทคนิคดั้งเดิมในการทอผ้า นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกระบวนการผลิตผ้าคลุมศีรษะ ผ้ายก และผ้าปัวกัมบู

ห้องเปลังกิ จัดแสดงวัฒนธรรมการสวมเสื้อผ้า เช่น เสื้อผ้าประจำเผ่าต่างๆ ในมาเลเซีย รวมถึงเสื้อผ้าของชาวบาบ๋ายาหยาในมะละกา และเสื้อผ้าของชนกลุ่มน้อยในรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์

ห้องเตลัคเบรันไต จัดแสดงผ้าที่เป็นมรดกของมาเลเซีย เช่นผ้ายก ผ้าคาอินเทนุน (ผ้าทอ) คาอินเบรายัต (ผ้าวาดลาย) ผ้ายกของตรังกานู และผ้าชนิดอื่นๆ อีกมากมาย

ห้องรัตนาซารี เป็นห้องที่อาจเรียกได้ว่าสวยงามที่สุดในบรรดาห้องจัดแสดงผ้าทั้งหมด เนื่องจากจัดแสดงอัญมนีและเครื่องประดับต่างๆ ได้แก่ ต่างหู ปิ่นปักผม กำไลข้อมูล กำไลข้อเท้า และเครื่องประดับของชนเผ่าต่างๆ ในมาเลเซีย

ได้รับที่นี่

Light Rapid Transit (LRT)
ใช้บริการรถไฟ LRT สายปุตราหรือสายสตาร์ และลงที่สถานีสุเหร่าจาเม็ก จากจตุรัสเมอร์เดกา สามารถเดินเท้ามายังพิพิธภัณฑ์ได้ โดยอาคารพิพิธภัณฑ์จะตั้งอยู่ถัดจากอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด จากสถานี ใช้เวลาเดินมาเพียง 15 นาทีเท่านั้น

ติดต่อใคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์: +603-2694 3457/ 3461
โทรสาร: +603-2694 3466
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Related Brochure

View all brochure