ดูแผนที่

อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด

อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง ตั้งอยู่หน้าจตุรัสเมอร์เดกาและสโมสรรอยัลสลังงอร์ บนถนนจาลันทุนกูอับดุลราห์มัน

สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1897 โดย เอ.ซี. นอร์มัน ในช่วงที่มาเลเซียอยู่ภายใต้การยึดครองของอังกฤษ อาคารแห่งนี้ถูกใช้เป็นสำนักงานของราชการหลายฝ่าย

ปัจจุบัน อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของศาลสูงและศาลฎีกา ลักษณะของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบแขกมัวร์และมีหอนาฬิกา เนิ่องจากอาคารแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมือง นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปที่นี่

ในโอกาสสำคัญ จะมีการตกแต่งอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดด้วยไฟและธงสีสันสดใส จตุรัสเมอร์เดกาที่อยู่ตรงข้ามกับอาคารรสุลต่านอับดุลซาหมัด ก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นกัน ในอดีตเมื่อมีการนำธงยูเนียนแฟลกลง ธงชาติของมาเลเซียชักขึ้นสู่เสาครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957 ที่นั่น

ได้รับที่นี่

Light Rapid Transit (LRT)
อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ที่จตุรัสเมอร์เดกา ดังนั้นจึงสามารถเดินทางไปได้ง่าย นั่งรถไฟสายปุตราและลงที่สถานีเปซาร์เซนิหรือมัสยิดจาเม็ก สอบถามทางไปอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด

ติดต่อใคร

Malaysia Tourism Centre (MaTiC)

ที่อยู่อี:
109 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

โทรศัพท์: 1 300 88 5050
โทรสาร: +603-2162 1149
อีเมล์: enquiries@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure