ดูแผนที่

อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด

อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง ตั้งอยู่หน้าจตุรัสเมอร์เดกาและสโมสรรอยัลสลังงอร์ บนถนนจาลันทุนกูอับดุลราห์มัน

สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1897 โดย เอ.ซี. นอร์มัน ในช่วงที่มาเลเซียอยู่ภายใต้การยึดครองของอังกฤษ อาคารแห่งนี้ถูกใช้เป็นสำนักงานของราชการหลายฝ่าย

ปัจจุบัน อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของศาลสูงและศาลฎีกา ลักษณะของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบแขกมัวร์และมีหอนาฬิกา เนิ่องจากอาคารแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมือง นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปที่นี่

ในโอกาสสำคัญ จะมีการตกแต่งอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดด้วยไฟและธงสีสันสดใส จตุรัสเมอร์เดกาที่อยู่ตรงข้ามกับอาคารรสุลต่านอับดุลซาหมัด ก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นกัน ในอดีตเมื่อมีการนำธงยูเนียนแฟลกลง ธงชาติของมาเลเซียชักขึ้นสู่เสาครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957 ที่นั่น

ได้รับที่นี่

Light Rapid Transit (LRT)
อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ที่จตุรัสเมอร์เดกา ดังนั้นจึงสามารถเดินทางไปได้ง่าย นั่งรถไฟสายปุตราและลงที่สถานีเปซาร์เซนิหรือมัสยิดจาเม็ก สอบถามทางไปอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด

ติดต่อใคร

Malaysia Tourism Centre (MaTiC)

ที่อยู่อี:
109 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

โทรศัพท์: 1 300 88 5050
โทรสาร: +603-2162 1149
อีเมล์: enquiries@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.