ดูแผนที่

สวนสันติภาพ

สวนสันติภาพที่ลายัง-ลายังกัน ตั้งอยู่ติดกับจุดยอมแพ้ (Surrender Point) ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพใต้ 32 ของญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ต่อกองกำลังทหารที่ 29 ของออสเตรเลียเมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1945 กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นเกาะลาบวนในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1942 หลังจากที่เริ่มแผนบุกมลายูที่เมืองโคตาห์ บารู ไม่ถึงหนึ่งเดือน วันที่ 3 มกราคม กองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดครองเกาะอย่างเป็นทางการ โดยไม่มีการต่อต้าน

สวนสันติภาพถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเพื่อต่อต้านความโหดร้ายของสงคราม อนุสรณ์สถานล้อมรอบด้วยสวนและศาลาหลายหลัง มีสระน้ำขนาดเล็กและสะพานหินประดับ รวมทั้งม้านั่งในสวน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะของญี่ปุ่น บริเวณทางเข้า มีจารึกทองเหลืองแขวนไว้เหนือแผ่นหิน เป็นอนุสรณ์ถึงการประกาศยอมแพ้ของกองทัพญี่ปุ่น

ได้รับที่นี่

รถแท็กซี่
คุณสามารถเดินทางรอบเกาะลาบวนได้อย่างง่ายดาย

ติดต่อใคร

Labuan Tourist Information Centre

โทรศัพท์: +608-742 3445/ 3446

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.