ดูแผนที่

สถานที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ

อุโมงค์ทันจุง คูบอง (The Tanjung Kubong Tunnel)

ครั้งหนึ่งอุโมงค์แห่งนี้เคยเป็นเหมืองถ่านหินที่มีการขุดหาแร่เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษตั้งแต่ปี ค.ศ. 1849 จนถีงปี ค.ศ. 1911 อุโมงค์ใต้ดินที่มีทางเดินครอบคลุมบริเวณกว้างแห่งนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ เป็นระยะเวลากว่า 64 ปีที่บริษัทอังกฤษเข้ามาบริหารเหมืองถ่านหินแห่งนี้ ในยุคบอร์เนียวใหม่นี้เองที่อังกฤษได้สร้างรางรถไฟความยาว 8 ไมล์ขึ้น รางรถไฟเชื่อมเหมืองถ่านหินและท่าเรือวิกตอเรียเข้าด้วยกัน เพิ่มความสะดวกในการขนส่งถ่านหิน และส่งผลให้เหมืองถ่านหินแห่งนี้เฟื่องฟู อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเหมืองแห่งนี้ ทำให้เหมืองต้องปิดตัวลงในที่สุด

ปัจจุบัน สิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงหลุมและอุโมงค์ที่ถูกขุดขึ้นมาในอดีต ก้อนอิฐเก่าๆ เศษซากของรางรถไฟ และสายเคเบิลขึ้นสนิมบนพื้นดิน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในอุโมงค์ด้านล่างโดยใช้เชือกสั้นๆ และค่อยๆ ไต่ลงไป แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ อีกฝั่งถนนใกล้กับปล่องไฟ คือบ่อน้ำกว้าง 10 ฟุต ลึก 100 ฟุต ที่ก้นบ่อน้ำ คือทางเข้าอุโมงค์ส่วนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ถูกสำรวจ

ได้รับที่นี่

รถแท็กซี่
อุโมงค์แห่งนี้อยู่บริเวณเหนือสุดของเกาะ

ติดต่อใคร

Labuan Tourist Information Centre

โทรศัพท์: +608-742 3445/ 3446

Related Brochure

View all brochure