ดูแผนที่

พิพิธภัณธ์มรดกบ้าบ๋า ญ่าญ๋า (The Baba Nyonya Heritage Museum)

ชาวจีนที่เกิดและเติบโตในเขตช่องแคบมะละกาหรือบ้าบ๋า ญ่าญ๋า คือชาวจีนที่มีบรรพบุรุษเป็นชนชั้นสูงที่รับวัฒนธรรมมาเลเซียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต ประวัติศาสตร์คนกลุ่มนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่า 400 ปีที่แล้ว เมื่อนายพลเอกเฉิงโฮ นักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ชาวจีนได้นำชาวจีนกลุ่มแรกเข้ามาตั้งรกรากในเมืองมะละกา หลายศตวรรษต่อมา ชาวบ้าบ๋า ญ่าญ๋ายาพัฒนาวัฒนธรรมที่โดดเด่นและน่าสนใจของตนเองขึ้นบริเวณชายฝั่งตะวันตกของมาเลเซีย โดยเฉพาะในเมืองมะละกา

ปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าชมสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของบ้าบ๋า ญ่าญ๋าได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พิพิธภัณฑ์มรดกบ้าบ๋า ญ่าญ๋าบริหารจัดการโดยชาวบ้าบ๋า ญ่าญ๋าในมะละกา เบื้องหลังกำแพงของอาคารที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวบ้าบ๋าเนียนยา คุณจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ทุกๆ ด้าน

พิพิธภัณฑ์มรดกบ้าบ๋า ญ่าญ๋ายังมีบริการมัคคุเทศน์ (นัดหมายล่วงหน้า) สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษาวิจัยและสื่อโสตทัศน์ ที่นี่ คุ้มค่าต่อการมาเยือน!

ได้รับที่นี่

เดินเท้าหรือรถแท็กซี่
พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนถนนฮีเรน ซึ่งเป็นถนนที่ขนานกับถนนยองเกอร์

ติดต่อใคร

The Baba Nyonya Heritage Museum

โทรศัพท์: +606 - 283 1273
Tourism Malaysia Melaka Office

โทรศัพท์: +606-288 3304/ 3785

Related Brochure

View all brochure