ดูแผนที่

พิพิธภัณธ์มรดกบ้าบ๋า ญ่าญ๋า (The Baba Nyonya Heritage Museum)

ชาวจีนที่เกิดและเติบโตในเขตช่องแคบมะละกาหรือบ้าบ๋า ญ่าญ๋า คือชาวจีนที่มีบรรพบุรุษเป็นชนชั้นสูงที่รับวัฒนธรรมมาเลเซียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต ประวัติศาสตร์คนกลุ่มนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่า 400 ปีที่แล้ว เมื่อนายพลเอกเฉิงโฮ นักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ชาวจีนได้นำชาวจีนกลุ่มแรกเข้ามาตั้งรกรากในเมืองมะละกา หลายศตวรรษต่อมา ชาวบ้าบ๋า ญ่าญ๋ายาพัฒนาวัฒนธรรมที่โดดเด่นและน่าสนใจของตนเองขึ้นบริเวณชายฝั่งตะวันตกของมาเลเซีย โดยเฉพาะในเมืองมะละกา

ปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าชมสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของบ้าบ๋า ญ่าญ๋าได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พิพิธภัณฑ์มรดกบ้าบ๋า ญ่าญ๋าบริหารจัดการโดยชาวบ้าบ๋า ญ่าญ๋าในมะละกา เบื้องหลังกำแพงของอาคารที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวบ้าบ๋าเนียนยา คุณจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ทุกๆ ด้าน

พิพิธภัณฑ์มรดกบ้าบ๋า ญ่าญ๋ายังมีบริการมัคคุเทศน์ (นัดหมายล่วงหน้า) สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษาวิจัยและสื่อโสตทัศน์ ที่นี่ คุ้มค่าต่อการมาเยือน!

ได้รับที่นี่

เดินเท้าหรือรถแท็กซี่
พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนถนนฮีเรน ซึ่งเป็นถนนที่ขนานกับถนนยองเกอร์

ติดต่อใคร

The Baba Nyonya Heritage Museum

โทรศัพท์: +606 - 283 1273
Tourism Malaysia Melaka Office

โทรศัพท์: +606-288 3304/ 3785

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.