ดูแผนที่

มัสยิดกัมปง ฮูลู (Kampung Hulu's Mosque)

มัสยิดกัมปง ฮูลูสร้างขึ้นในช่วงที่ชาวดัตช์ปกครองมาเลเซีย ปี ค.ศ. 1728 และเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย รูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปะแบบสุมาตรา ฮินดู และตะวันตกไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากมัสยิดอื่นๆ

โครงสร้างเดิมทั้งหมดของตัวมัสยิดทำจากไม้ ยกเว้นเสาหลักสี่ต้นและโครงสร้างหลังคา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน โครงสร้างไม้ถูกแทนที่ด้วยโครงสร้างคอนกรีต ด้านในมัสยิด คุณจะพบหลุมฝังศพของเซยิด อับดุลเลาะห์ อัล-ฮาแดด ครูสอนศาสนาที่มีชื่อเสียงและได้รับยกย่องจากชาวมาเลเซียให้เป็น "วาลิ" หรือนักบุญในศาสนาอิสลาม

เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปมัสยิดกัมปง ฮูลู ควรวางแผนไปเดินถนนยองเกอร์ที่อยู่ใกล้กันในคราวเดียว เนื่องจากมัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากถนนคนเดินเพียงหนึ่งถนนเท่านั้น

ได้รับที่นี่

ทางรถ
คุณสามารถเดินทางไปมัสยิดด้วยแท็กซี่ รถสามล้อหรือรถประจำทาง (หมายเลข 17) จากป้ายรถประจำทางหลักในเมืองมะละกา

ติดต่อใคร

Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM)

โทรศัพท์: +606-282 6526

Related Brochure

View all brochure