ดูแผนที่

มัสยิดกัมปง ฮูลู (Kampung Hulu's Mosque)

มัสยิดกัมปง ฮูลูสร้างขึ้นในช่วงที่ชาวดัตช์ปกครองมาเลเซีย ปี ค.ศ. 1728 และเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย รูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปะแบบสุมาตรา ฮินดู และตะวันตกไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากมัสยิดอื่นๆ

โครงสร้างเดิมทั้งหมดของตัวมัสยิดทำจากไม้ ยกเว้นเสาหลักสี่ต้นและโครงสร้างหลังคา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน โครงสร้างไม้ถูกแทนที่ด้วยโครงสร้างคอนกรีต ด้านในมัสยิด คุณจะพบหลุมฝังศพของเซยิด อับดุลเลาะห์ อัล-ฮาแดด ครูสอนศาสนาที่มีชื่อเสียงและได้รับยกย่องจากชาวมาเลเซียให้เป็น "วาลิ" หรือนักบุญในศาสนาอิสลาม

เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปมัสยิดกัมปง ฮูลู ควรวางแผนไปเดินถนนยองเกอร์ที่อยู่ใกล้กันในคราวเดียว เนื่องจากมัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากถนนคนเดินเพียงหนึ่งถนนเท่านั้น

ได้รับที่นี่

ทางรถ
คุณสามารถเดินทางไปมัสยิดด้วยแท็กซี่ รถสามล้อหรือรถประจำทาง (หมายเลข 17) จากป้ายรถประจำทางหลักในเมืองมะละกา

ติดต่อใคร

Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM)

โทรศัพท์: +606-282 6526

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.