ดูแผนที่

อาคารสตัดธิวส์ (The Stadthuys)

อาคารสตัดธิวส์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1650 เพื่อใช้เป็นจวนที่พักของข้าหลวงชาวดัตช์และเจ้าหน้าที่ อาคารสตัดธิวส์เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมดัตช์ในสมัยนั้น เชื่อกันว่าเป็นอาคารของดัตช์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก

นอกจากจะเป็นตัวอย่างของอาคารสถาปัตยกรรมดัตช์แล้ว ปัจจุบัน อาคารขนาดใหญ่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาอีกด้วย

โดยพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวจัดแสดงชุดเจ้าสาวดั้งเดิมและโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ 400 ปีของมะละกา พิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่งมีรูปแบบการจัดแสดงที่เป็นระบบ มีการอธิบายบทบาทของชุดเจ้าสาวและโบราณวัตถุต่างๆ ในยุครุ่งเรืองของมะละกาอย่างละเอียด

ได้รับที่นี่

เดินเท้าหรือรถแท็กซี่
อาคารสตัดธิวส์ตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองมะละกาเก่า หากคุณเดินทางไปยังจาลาน โคตา คุณจะเห็นอาคารสีแดงขนาดใหญ่ตั้งอยู๋

ติดต่อใคร

Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM)

โทรศัพท์: +606 - 284 1934

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.