ดูแผนที่

อาคารสตัดธิวส์ (The Stadthuys)

อาคารสตัดธิวส์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1650 เพื่อใช้เป็นจวนที่พักของข้าหลวงชาวดัตช์และเจ้าหน้าที่ อาคารสตัดธิวส์เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมดัตช์ในสมัยนั้น เชื่อกันว่าเป็นอาคารของดัตช์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก

นอกจากจะเป็นตัวอย่างของอาคารสถาปัตยกรรมดัตช์แล้ว ปัจจุบัน อาคารขนาดใหญ่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาอีกด้วย

โดยพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวจัดแสดงชุดเจ้าสาวดั้งเดิมและโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ 400 ปีของมะละกา พิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่งมีรูปแบบการจัดแสดงที่เป็นระบบ มีการอธิบายบทบาทของชุดเจ้าสาวและโบราณวัตถุต่างๆ ในยุครุ่งเรืองของมะละกาอย่างละเอียด

ได้รับที่นี่

เดินเท้าหรือรถแท็กซี่
อาคารสตัดธิวส์ตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองมะละกาเก่า หากคุณเดินทางไปยังจาลาน โคตา คุณจะเห็นอาคารสีแดงขนาดใหญ่ตั้งอยู๋

ติดต่อใคร

Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM)

โทรศัพท์: +606 - 284 1934

Related Brochure

View all brochure