ดูแผนที่

สวนสัตว์มะละกา

สวนสัตว์มะละกาตั้งอยู่ที่เมืองอาเยอร์เครอห์ ห่างจากใจกลางเมืองมะละกาประมาณ 13 กิโลเมตร และเป็นสวนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในมาเลเซีย โดยมีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 54 เอเคอร์

ในสวนสัตว์มีสัตว์กว่า 1,200 ตัว 200 สายพันธุ์ สวนสัตว์มะละกาเปิดให้เข้าชมครั้งแรกในปี ค.ศ. 1963 โดยสัตว์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ได้แก่ กระทิงมลายู กูรำ และเสือมลายู

สวนสัตว์มะละกานำแนวคิดเรื่องสวนสัตว์เปิดและการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติภายในสวนสัตว์ให้มีความอุดมสมบูรณ์มาปรับใช้ตามแนวทางการพัฒนาสวนสัตว์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ สวนสัตว์มะละกายังทำหน้าที่เป็นศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์ป่า ศูนย์ขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกด้วย

ได้รับที่นี่

ทางรถ
เมื่อเดินทางบนทางด่วนสายเหนือ-ใต้ ออกจากทางด่วนที่แยกอาเยอร์ เครอห์ ขับรถตรงไปจนกระทั่งเห็นแผ่นป้ายของสวนสัตว์มะละกา

ติดต่อใคร

Zoo Melaka Office

โทรศัพท์: + 606 - 232 4053/ 06 - 232 4054
เยี่ยมชมเว็บไซต์
Tourism Malaysia Melaka

โทรศัพท์: +606-288 3304/ 1549

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.