ดูแผนที่

มัสยิดกาปิตัน เคลิง (Kapitan Keling Mosque)

มัสยิดกาปิตัน เคลิงสร้างขึ้นครั้งแรกโดยกลุ่มคนของบริษัทอีสต์อินเดียซึ่งเป็นมุสลิมกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากในปีนังในช่วงปลายทศวรรษที่ 1700 หลายปีต่อมา ชุมชนชาวมุสลิมอินเดียมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และต้องการมัสยิดคงทนถาวรกว่าเดิม ในปี ค.ศ. 1801 ชุมชนชาวมุสลิมนำโดยคาวเดอร์ มิดิน เมอร์ริคัน หรือที่รู้จักในในชื่อ "กาปิตัน เคลิง" ได้รับที่ดินแปลงหนึ่งเนื้อที่ 18 เอเคอร์ จึงตัดสินใจสร้างมัสยิดนี้ขึ้น เดิมที ตัวมัสยิดสร้างจากอิฐ มีหนึ่งชั้น แต่ต่อมามีการบูรณะอีกหลายครั้ง

ด้านนอกของมัสยิดล้อมรอบด้วยกำแพงเตี้ยๆ อาคารมัสยิดมีสีขาว ประดับด้วยโดมและหอคอยแบบโมกุลสีเหลือง ภายในมัสยิดมีมาดราซาห์ (สถานที่สอนศาสนา) นอกจากนี้ บริเวณมุมถนนบักกิ้งแฮมและพิตสตรีท ยังมีหอคอยสูงซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้ประกาศเรียกชาวมุสลิมมาทำละหมาดตั้งอยู่

ได้รับที่นี่

เดินเท้าหรือรถแท็กซี่
มัสยิสกาปิตันเคลิงตั้งอยู่บนถนนจาลันมัสยิดกาปิตันเคลิง (เลบูห์พิต) ระหว่างถนนเลบูห์ชูเลียและถนนจาลันบักกิ้งแฮม

ติดต่อใคร

Penang Tourist Information Centre

โทรศัพท์: +604-264 3494/263 4941
โทรสาร: +604-262 3688
อีเมล์: mtpbpen@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.