ดูแผนที่

วัดเจ้าแม่กวนอิม

วัดเจ้าแม่กวนอิมสร้างขึ้นในทศวรรษที่ 1800 โดยชาวจีนฮกเกี้ยนและชาวจีนกวางตุ้งกลุ่มแรกๆ ที่เข้ามาตั้งรกรากในปีนัง แต่เดิมชื่อวัดกงฮกเกียง (วัดกวางตุ้ง-ฮกเกี้ยน) และไม่ได้สร้างขึ้นเป็นวัดทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังใช้เป็นสถานที่ชุมนุมสำหรับชาวจีน ต่อมาเมื่อมีการสร้างอาคารศาลากลางของชาวจีนขึ้นในทศวรรษที่ 1880 บทบาทในฐานะสถานที่ชุมนุมของวัดแห่งนี้จึงลดความสำคัญลง

วัดเจ้าแม่กวนอิมคือวัดแห่งแรกที่ชาวจีนอพยพสร้างขึ้นในย่านจอร์จทาวน์ โดยสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ตำนานกล่าวว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมทรงบรรลุพระนิพพาน แต่เลือกที่จะอยู่บนโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือและคอยชี้นำผู้ที่ต้องการบรรลุพระนิพพานต่อไป ในวัดแห่งนี้อบอวลด้วยกลิ่นไม้หอม ซึ่งเผาบูชาโดยผู้ที่เข้ามาสวดมนต์และขอคำแนะนำจากเจ้าแม่กวนอิม

วัดนี้แห่งนี้ยังสร้างขึ้นเพื่อบูชาเจ้าแม่ทับทิมซึ่งคอยปกปักรักษาผู้ที่เดินเรือออกทะเลชาวจีนที่ต้องเดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมายังปีนังนับถือเจ้าแม่ทับทิมอย่างมาก

ในวัด คุณจะได้พบกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น เสามังกรสลักจากหินสีเขียวที่ใช้รับน้ำหนักหลังคาสูง รูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม 18 มือ มีสีหน้าที่ทำให้ผู้เข้าไปกราบไหว้มีจิตใจสงบลงและรู้สึกสันโดษ

ได้รับที่นี่

เดินเท้าหรือรถแท็กซี่
วัดเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่ในใจกลางเมืองจอร์จทาวน์บนถนนจาลันมัสยิดกาปิตันเคลิง (เลบูห์พิต) ระหว่างโลร่งสจ๊วตและเลบูห์ฟาร์คูฮาร์

ติดต่อใคร

Penang Tourist Information Centre

โทรศัพท์: +604-264 3494/263 4941
โทรสาร: +604-262 3688
อีเมล์: mtpbpen@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure