ดูแผนที่

วัดเจ้าแม่กวนอิม

วัดเจ้าแม่กวนอิมสร้างขึ้นในทศวรรษที่ 1800 โดยชาวจีนฮกเกี้ยนและชาวจีนกวางตุ้งกลุ่มแรกๆ ที่เข้ามาตั้งรกรากในปีนัง แต่เดิมชื่อวัดกงฮกเกียง (วัดกวางตุ้ง-ฮกเกี้ยน) และไม่ได้สร้างขึ้นเป็นวัดทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังใช้เป็นสถานที่ชุมนุมสำหรับชาวจีน ต่อมาเมื่อมีการสร้างอาคารศาลากลางของชาวจีนขึ้นในทศวรรษที่ 1880 บทบาทในฐานะสถานที่ชุมนุมของวัดแห่งนี้จึงลดความสำคัญลง

วัดเจ้าแม่กวนอิมคือวัดแห่งแรกที่ชาวจีนอพยพสร้างขึ้นในย่านจอร์จทาวน์ โดยสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ตำนานกล่าวว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมทรงบรรลุพระนิพพาน แต่เลือกที่จะอยู่บนโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือและคอยชี้นำผู้ที่ต้องการบรรลุพระนิพพานต่อไป ในวัดแห่งนี้อบอวลด้วยกลิ่นไม้หอม ซึ่งเผาบูชาโดยผู้ที่เข้ามาสวดมนต์และขอคำแนะนำจากเจ้าแม่กวนอิม

วัดนี้แห่งนี้ยังสร้างขึ้นเพื่อบูชาเจ้าแม่ทับทิมซึ่งคอยปกปักรักษาผู้ที่เดินเรือออกทะเลชาวจีนที่ต้องเดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมายังปีนังนับถือเจ้าแม่ทับทิมอย่างมาก

ในวัด คุณจะได้พบกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น เสามังกรสลักจากหินสีเขียวที่ใช้รับน้ำหนักหลังคาสูง รูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม 18 มือ มีสีหน้าที่ทำให้ผู้เข้าไปกราบไหว้มีจิตใจสงบลงและรู้สึกสันโดษ

ได้รับที่นี่

เดินเท้าหรือรถแท็กซี่
วัดเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่ในใจกลางเมืองจอร์จทาวน์บนถนนจาลันมัสยิดกาปิตันเคลิง (เลบูห์พิต) ระหว่างโลร่งสจ๊วตและเลบูห์ฟาร์คูฮาร์

ติดต่อใคร

Penang Tourist Information Centre

โทรศัพท์: +604-264 3494/263 4941
โทรสาร: +604-262 3688
อีเมล์: mtpbpen@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.