ดูแผนที่
It is the smallest national park in the country with a size of 2,562 hectares. It was gazetted in 2003 and is home to 46 species of birds such as the stork-billed kingfishers, white-breasted waterhens and great egrets.

A 2000 expedition led by the Malaysian Nature Society recorded 417 flora and 143 fauna species. Before the area was designated as a national park, the locals knew it as Pantai Acheh Forest Reserve. Some of the activities carried out are fishing, swimming and hiking.

The pure, sandy stretch of Pantai Kerachut is also a favourite nesting place of Green turtles from April to August, and the Olive Ridley from September to February. The turtle hatchery set up in Pantai Kerachut in 1995 is now managed by the State Fisheries Department along with the Department of Wildlife and National Parks (Perhilitan) and the Forestry Department. They also manage the upkeep of the park, which is in pristine conditions.

Some of the best hardwood trees can be found here, especially from the shorea species, such as Meranti and Merawan Baru. In fact, the area is the only known place in Penang where the red, paper-like barked Gelam trees grow.

The bio-diversity of the park is also impressive, with 1,000 species of plants including five different species of the Bintangor tree.

Besides this, the park is the only one in Malaysia that contains six different types of habitat a meromictic lake (a lake that occurs seasonally, where there is a distinct layering of waters), wetlands, mangroves, mudflats, coral reefs and turtle nesting beaches.

There are also various plant pitchers, wild orchids and funghi, and medicinal plants.

ได้รับที่นี่

โดยรถยนต์หรือทางเรือ
อุทยานแห่งชาติปีนังเข้าได้สองทาง คือทางกัวลาซุงไกปีนัง โดยเดินทางมาทางเรือ หรือเข้าทางเตลักบาฮัง ซึ่งสามารถเดินทางได้ง่ายกว่าด้วยรถยนต์ อุทยานแห่งชาติปีนังอยู่ห่างจากย่านจอร์จทาวน์เพียง 45 นาที เมื่อเดินทางมาทางถนน ตลอดสองข้างทางริมถนนเลียบชายฝั่งทางด้านเหนือของทันจุงโตกง ทันจุงบันกาห์ บาตูเฟอริงฮี และเตลักบาฮัง คุณจะพบเห็นหมู่บ้าน ทั้งที่ให้บรรยากาศของความเป็นเมืองและชนบท ทางเข้าจุดแรกของอุทยานตั้งอยู่ที่เตลักบาฮัง หรือคุณอาจเดินทางไปทางเรือจากกัมปงกัวลาซุงไกปีนังก็ได้ เส้นทางไปอุทยานมีป้ายบอกทาง ทำให้สามารถเดินทางไปได้ง่าย

ติดต่อใคร

Department of Wildlife and National Parks Penang

โทรศัพท์: +604-881 3530/881 2016/261 3039

Related Brochure

View all brochure