ดูแผนที่

ปาดัง เบซาร์

ปาดัง เบซาร์เป็นเมืองที่เชื่อมชาวไทยและชาวมาเลเซียเข้าด้วยกัน ชาวมาเลเซียจำนวนมากเดินทางไปประเทศไทยผ่านเมืองนี้ เช่นเดียวกับคนไทยที่เดินทางมายังประเทศมาเลเซีย ไม่ว่าจะไปจับจ่ายซื้อของ ทำธุรกิจ หรือท่องเที่ยวพักผ่อน

สถานีรถไฟมีชานชาลายาว ฝั่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ของไทยประจำการ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียคอยดูแล นอกเหนือจากจุดตรวจคนเข้าเมืองและสัญลักษณ์บอกทางแล้ว ยากที่จะสังเกตว่าแท้ที่จริงแล้วพรมแดนระหว่างประเทศอยู่ตรงไหนกันแน่ เพราะวัฒนธรรมมาเลเซียและวัฒนธรรมไทยต่างประสานกลมกลืนกัน

นอกจากรางรถไฟแล้ว ที่นี่ยังมีตลาดเปกันสยาม สวรรค์สำหรับนักต่อราคา บริเวณปาดัง เบซาร์ มีร้านค้าเรียงรายกันอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้า สิ่งทอ งานฝีมือ อาหาร ผลไม้ และของที่ระลึก

ได้รับที่นี่

โดยรถไฟ
วิธีที่ง่ายที่สุดในการเดินทางไปยังปาดัง เบซาร์คือ การนั่งรถไฟ Express Langkawi ข้ามคืน ของบริษัท KTM จากสถานีKL เซ็นทรัลที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ขบวนรถไฟจะออกจากสถานีเวลาประมาณ 20.00 น. ทุกวัน เพื่อมุ่งหน้าไปยังปาดัง เบซาร์ ใช้เวลาประมาณ 10 ชม.


ทางรถ
จากทางหลวงสายเหนือ-ใต้ (PLUS) ออกทางหลวงผ่านทางเมืองชางลุน และขับรถไปตามทางหลวงสายชังลุน-กัวลาปะลิส เพื่อไปยังเมืองคังการ์ จากเมืองคังการ์ ให้ขับรถมุ่งไปยังปาดัง เบซาร์

ติดต่อใคร

For more information

โทรศัพท์: +604-976 6722

Tourism Malaysia Perlis Office

โทรศัพท์: +604-978 1235/1213

Related Brochure

View all brochure