ดูแผนที่

สะพานปุตรา (Putra Bridge)

สะพานปุตราเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดในรัฐปุตราจายา สะพานมีความยาว 435 เมตร ทำจากคอนกรีต เชื่อมพื้นที่ส่วนราชการ และพื้นที่เขตพัฒนาแบบผสมผสาน เข้าด้วยกัน ทำหน้าที่เป็นถนนหลักของเมือง

สะพานถูกออกแบบให้เป็นสะพานสามยอด โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมแบบอิสลามตามแบบสะพานคาจูที่มีชื่อเสียงของอิหร่าน ส่วนที่น่าสนใจคือท่าเรือรูปหอคอยทั้งสี่ที่ยื่นออกมาเสมือนเป็นดาดฟ้าชมวิวเหนือทะเลสาบปุตราจายา

สะพานปุตราทำหน้าที่เป็นถนนสำหรับคนเดินเท้า รถยนต์ และรถราง ในอนาคตจะมีการดัดแปลงหนึ่งในท่าเรือรูปหอคอยมาเป็นพื้นที่รับประทานอาหารโดยมีท่าเทียบเรือไว้ให้บริการด้วย

ได้รับที่นี่

โดยรถประจำทาง
รถประจำทาง Parkmay (Cityliner สาย 868) จะมาทุกๆ 20 นาที โดยจะผ่านซินาโคตา - โคมูเตอร์ เซอร์ดัง - ปุตราจายา - ไซเบอร์จายา รถประจำทาง Sepang Omnibus (สาย 536B) จะผ่านเซปัง - บันติง - เดงกิล - ไซเบอร์จายา - ปุตราจายา มาทุกๆ 3 ชม. รถประจำทาง Kelang-Banting (สาย 131) จะผ่านเส้นทาง เคลัง-บันติง - เดงกิล - ไซเบอร์จายา - ปุตราจายา มาทุกๆ 2 ชม. รถประจำทาง Sum Omnibus (สาย 186) เริ่มที่สถานีคาจัง ยูนิเทน-ปุตราจายา และไซเบอร์จายา มาทุกๆ 1-2 ชม. (นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถประจำทางปุตราจายา อินเทอร์นัล นาดิ ปุตรา โดยจ่ายในราคา 50 เซ็นต์/เที่ยว)


โดยรถไฟ
ขึ้นรถไฟ ERL ไปยังสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์จากสถานีKL เซ็นทรัลของเมืองกัวลาลัมเปอร์ เส้นทางเดินรถของ Express Rail Link เส้นทาง : KL เซ็นทรัล/บันดาร์ ทาสิก ปุตราจายา/ไซเบอร์จายา/ซาลักติงกี/สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ความถี่: ทุกครึ่งชม. (ชั่วโมงเร่งด่วน)
ทุกๆ ชั่วโมง (เวลาปกติ)


รถยนต์
วิธีที่ง่ายที่สุดในการเดินทางมาที่สะพานปุตราคือเช่ารถยนต์หรือนั่งแท็กซี่ การเดินทางด้วยวิธีนี้ช่วยให้คุณสำรวจปุตราจายาได้สะดวกมากขึ้น

ติดต่อใคร

Tourism Info Line

โทรศัพท์: 1300 88 5050
อีเมล์: enquiries@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure