ดูแผนที่

สะพานปุตรา (Putra Bridge)

สะพานปุตราเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดในรัฐปุตราจายา สะพานมีความยาว 435 เมตร ทำจากคอนกรีต เชื่อมพื้นที่ส่วนราชการ และพื้นที่เขตพัฒนาแบบผสมผสาน เข้าด้วยกัน ทำหน้าที่เป็นถนนหลักของเมือง

สะพานถูกออกแบบให้เป็นสะพานสามยอด โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมแบบอิสลามตามแบบสะพานคาจูที่มีชื่อเสียงของอิหร่าน ส่วนที่น่าสนใจคือท่าเรือรูปหอคอยทั้งสี่ที่ยื่นออกมาเสมือนเป็นดาดฟ้าชมวิวเหนือทะเลสาบปุตราจายา

สะพานปุตราทำหน้าที่เป็นถนนสำหรับคนเดินเท้า รถยนต์ และรถราง ในอนาคตจะมีการดัดแปลงหนึ่งในท่าเรือรูปหอคอยมาเป็นพื้นที่รับประทานอาหารโดยมีท่าเทียบเรือไว้ให้บริการด้วย

ได้รับที่นี่

โดยรถประจำทาง
รถประจำทาง Parkmay (Cityliner สาย 868) จะมาทุกๆ 20 นาที โดยจะผ่านซินาโคตา - โคมูเตอร์ เซอร์ดัง - ปุตราจายา - ไซเบอร์จายา รถประจำทาง Sepang Omnibus (สาย 536B) จะผ่านเซปัง - บันติง - เดงกิล - ไซเบอร์จายา - ปุตราจายา มาทุกๆ 3 ชม. รถประจำทาง Kelang-Banting (สาย 131) จะผ่านเส้นทาง เคลัง-บันติง - เดงกิล - ไซเบอร์จายา - ปุตราจายา มาทุกๆ 2 ชม. รถประจำทาง Sum Omnibus (สาย 186) เริ่มที่สถานีคาจัง ยูนิเทน-ปุตราจายา และไซเบอร์จายา มาทุกๆ 1-2 ชม. (นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถประจำทางปุตราจายา อินเทอร์นัล นาดิ ปุตรา โดยจ่ายในราคา 50 เซ็นต์/เที่ยว)


โดยรถไฟ
ขึ้นรถไฟ ERL ไปยังสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์จากสถานีKL เซ็นทรัลของเมืองกัวลาลัมเปอร์ เส้นทางเดินรถของ Express Rail Link เส้นทาง : KL เซ็นทรัล/บันดาร์ ทาสิก ปุตราจายา/ไซเบอร์จายา/ซาลักติงกี/สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ความถี่: ทุกครึ่งชม. (ชั่วโมงเร่งด่วน)
ทุกๆ ชั่วโมง (เวลาปกติ)


รถยนต์
วิธีที่ง่ายที่สุดในการเดินทางมาที่สะพานปุตราคือเช่ารถยนต์หรือนั่งแท็กซี่ การเดินทางด้วยวิธีนี้ช่วยให้คุณสำรวจปุตราจายาได้สะดวกมากขึ้น

ติดต่อใคร

Tourism Info Line

โทรศัพท์: 1300 88 5050
อีเมล์: enquiries@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.