ดูแผนที่

เว็ตแลนด์ ปาร์ค (Wetland Park)

พื้นที่ชุ่มน้ำในรัฐปุตราจายาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์เพียงแห่งเดียวในประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสวนพื้นที่ชุ่มน้ำ (138 เฮกเตอร์) และบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ (1977 เฮกเตอร์)

ในเว็ตแลนด์ปาร์คมีหอคอยสูง 15 เมตร โรงเพาะพันธุ์พืช เส้นทางธรรมชาติ สระฟลามิงโก บริเวณสำหรับปิกนิก และบริเวณอื่นๆ ที่น่าสนใจ

นักท่องเที่ยวสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและความสำคัญของระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำของปุตราจายาได้ที่นี่

ได้รับที่นี่

รถยนต์ รถแท็กซี่ รถประจำทาง
เปอร์ดานาปุตราตั้งอยู่ห่างจากเมืองกัวลาลัมเปอร์ 25 กม. และห่างจากสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA) ไปทางเหนือประมาณ 20 กม. ใช้ทางด่วน ทางหลวง และเดินทางโดยรถไฟ

ติดต่อใคร

For more information, please contact:

โทรศัพท์: +603-8925 3817/ 8925 3791

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.