ดูแผนที่

สุเหร่าเทงกูเทนกาห์ซาฮารา (Tengku Tengah Zaharah Mosque)

สุเหร่าเทงกูเทนกาห์ซาฮารา (มัสยิดเทราปัง) คือสุเหร่าที่สร้างขึ้นบนฐานเหนือน้ำ อาคารจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นในทุกๆ มุมมอง

ตัวอาคารตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำตรังกานู สถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่นี้ออกแบบโดยเจ้าหญิงตรังกานูพระองค์หนึ่ง

สุเหร่าแห่งนี้เป็นอาคารที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่เข้ากับสถาปัตยกรรมมัวร์ ซึ่งจะส่องประกายระยิบระยับเมื่อสะท้อนกับแสงแดด นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงรัฐตรังกานูที่พัฒนาสู่ความทันสมัยและเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซีย

แบบอาคารสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่มีความละเอียดปราณีต ผสมผสานกับองค์ประกอบในท้องถิ่น มีการนำวัสดุหลากหลายมาใช้ เช่น หินอ่อน กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องโมเสก และทางเดินหิน

สุเหร่าเทงกูเทนกาห์ซาฮาราสร้างขึ้นตามพระราชดำริขององค์สุลต่านแห่งรัฐตรังกานู อัล-มาร์ฮัม สุลต่าน มาห์มัด อัล-มัคตาติ บิลลาห์ ชาห์ อิบนิ อัล-บาร์ฮัม สุลต่าน อิสมาอิล นาซิรุดดิน ชาห์

โดยมีการตั้งชื่อของสุเหร่าตามพระมารดาของพระองค์คือ ตวนกู อินตาน ซาฮารา บินติ อัลมาร์ฮัม เทงกู เซรี เซตีอะ รายา

นอกจากสถาปัตยกรรมที่งดงามแล้ว ตัวสุเหร่ายังล้อมรอบด้วยทะเลสาบเกิดเป็นเสน่ห์แปลกตาราวกับเป็นสถานที่ที่ออกมาจากนิทานอาหรับเรื่องพันหนึ่งราตรี

เสียงคลื่นจากทะเลจีนใต้ขับกล่อมสร้างความรู้สึกสงบให้แก่สุเหร่า จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมที่นี่จึงกลายเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจในตรังกานู

ได้รับที่นี่

โดยรถประจำทางหรือรถยนต์
สุเหร่าเทงกูเทนกาห์ซาฮาราตั้งอยู่บนถนนจาลันสุลต่านมาห์มัด ห่างจากใจกลางเมืองกัวลาตรังกานูมาประมาณ 4 กม. จากเมืองกัวลาตรังกานู ให้คุณนั่งรถประจำทางหรือขับรถไปทางใต้เพื่อไปยังเมืองมารันหรือกวนตัน

เมื่อนั่งรถออกจากเมืองมาประมาณประมาณ 6-8 กม. ควรจะเห็นสุเหร่าตั้งอยู่ด้านซ้ายมือของถนน

ติดต่อใคร

For more information, please contact Terengganu Tourist Information Centre

โทรศัพท์: +609-622 1553
โทรสาร: +609-622 1957

Related Brochure

View all brochure