ดูแผนที่

พิพิธภัณฑ์รัฐตรังกานู (Terengganu State Museum )

พิพิธภัณฑ์รัฐตรังกานูคือพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดแสดงโบราณวัตถุและงานศิลปะที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและเป็นมรดกตกทอดของชาวมาเลเซีย

ตัวพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนพื้นที่ 27 เฮกเตอร์ในเขตบูกิตโลซง เมืองกัวลาตรังกานู อาคารพิพิธภัณฑ์มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ออกแบบตามพระราชวังเก่าของรัฐตรังกานู

พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย อาคารพิพิธภัณฑ์หลัก พิพิธภัณฑ์ทะเล และพิพิธภัณฑ์การประมง บ้านดั้งเดิมของมาเลเซีย 4 หลัง สวนพฤกษชาติ และสวนสมุนไพร

อาคารพิพิธภัณฑ์หลักสร้างบนเสาคอนกรีต 16 เสา ประกอบด้วยหอศิลป์แสดงผ้าและเทคนิคการทอผ้า อาวุธโบราณ งานฝีมือ เครื่องราชกุธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ศิลปะอิสลาม ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย

พื้นที่อีกสี่ส่วนเชื่อมต่อถึงกัน แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ บริเวณทางเข้าอาคารหลักมีศิลาจารึกบาตูเบอร์ซูรัตแห่งรัฐตรังกานูตั้งอยู่

นักท่องเที่ยวจากโรงแรมต่างๆ สามารถขอให้บริษัทท่องเที่ยวในท้องถิ่นจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองกัวลาตรังกานู โดยให้รวมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เอาไว้ด้วย หรืออาจเลือกโปรแกรมล่องเรือมาเลย์ชมแม่น้ำตรังกานู ซึ่งผู้ให้บริการจะจอดเรือให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์นี้เช่นเดียวกัน

สำหรับผู้ต้องการเดินทางมาพิพิธภัณฑ์ด้วยตัวเอง ให้ขับรถโดยใช้เส้นทางไปกัมปงโลซงที่ขึ้นชื่อเรื่อง "เคโรปกเลกอร์" ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นรสชาติอร่อย จากที่นั่น คุณจะเห็นพิพิธภัณฑ์ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเนินของบูกิตโลซง

ได้รับที่นี่

โดยรถประจำทาง
จากโลซง ถึงสถานีรถประจำทาง MPKT ใช้เวลาเพียง 15 นาที


โดยรถแท็กซี่
จากสถานีรถแท็กซี่กัวลาตรังกานู ใช้เวลาเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์เพียง 10 นาที

ติดต่อใคร

Tourism Malaysia Terengganu Office

ที่อยู่อี:
5th Floor, Menara Yayasan Islam Terengganu, Jalan Sultan Omar, Kuala Terengganu 20300, Terengganu, Malaysia

โทรศัพท์: +609-622 1433 / 1893
โทรสาร: +609-622 1791

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.