ดูแผนที่

พิพิธภัณฑ์รัฐตรังกานู (Terengganu State Museum )

พิพิธภัณฑ์รัฐตรังกานูคือพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดแสดงโบราณวัตถุและงานศิลปะที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและเป็นมรดกตกทอดของชาวมาเลเซีย

ตัวพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนพื้นที่ 27 เฮกเตอร์ในเขตบูกิตโลซง เมืองกัวลาตรังกานู อาคารพิพิธภัณฑ์มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ออกแบบตามพระราชวังเก่าของรัฐตรังกานู

พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย อาคารพิพิธภัณฑ์หลัก พิพิธภัณฑ์ทะเล และพิพิธภัณฑ์การประมง บ้านดั้งเดิมของมาเลเซีย 4 หลัง สวนพฤกษชาติ และสวนสมุนไพร

อาคารพิพิธภัณฑ์หลักสร้างบนเสาคอนกรีต 16 เสา ประกอบด้วยหอศิลป์แสดงผ้าและเทคนิคการทอผ้า อาวุธโบราณ งานฝีมือ เครื่องราชกุธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ศิลปะอิสลาม ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย

พื้นที่อีกสี่ส่วนเชื่อมต่อถึงกัน แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ บริเวณทางเข้าอาคารหลักมีศิลาจารึกบาตูเบอร์ซูรัตแห่งรัฐตรังกานูตั้งอยู่

นักท่องเที่ยวจากโรงแรมต่างๆ สามารถขอให้บริษัทท่องเที่ยวในท้องถิ่นจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองกัวลาตรังกานู โดยให้รวมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เอาไว้ด้วย หรืออาจเลือกโปรแกรมล่องเรือมาเลย์ชมแม่น้ำตรังกานู ซึ่งผู้ให้บริการจะจอดเรือให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์นี้เช่นเดียวกัน

สำหรับผู้ต้องการเดินทางมาพิพิธภัณฑ์ด้วยตัวเอง ให้ขับรถโดยใช้เส้นทางไปกัมปงโลซงที่ขึ้นชื่อเรื่อง "เคโรปกเลกอร์" ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นรสชาติอร่อย จากที่นั่น คุณจะเห็นพิพิธภัณฑ์ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเนินของบูกิตโลซง

ได้รับที่นี่

โดยรถประจำทาง
จากโลซง ถึงสถานีรถประจำทาง MPKT ใช้เวลาเพียง 15 นาที


โดยรถแท็กซี่
จากสถานีรถแท็กซี่กัวลาตรังกานู ใช้เวลาเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์เพียง 10 นาที

ติดต่อใคร

Tourism Malaysia Terengganu Office

ที่อยู่อี:
5th Floor, Menara Yayasan Islam Terengganu, Jalan Sultan Omar, Kuala Terengganu 20300, Terengganu, Malaysia

โทรศัพท์: +609-622 1433 / 1893
โทรสาร: +609-622 1791

Related Brochure

View all brochure