วันวิสาขบูชา

13 May 2014

วันวิสาขบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันวิสาขบูชาชาวพุทธทั่วโลกจะถวายสิ่งของเพื่อทำบุญและเข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่จัดขึ้นในวัด ประทับใจไปกับขบวนแห่ที่จะจัดขึ้นในตอนกลางคืน

สถานที่
ทั่วประเทศ