#pakejcutipenjawatawam

#pakejcutipenjawatawam CHALET

Johor

About this Deal

Terma dan Syarat
 
Penginapan  2 Hari 1 Malam di Desa Keroma Eco Resort Muo.
 
·        Harga Promosi sebanyak 10 % untuk Hari Biasa dan Cuti Umum. 
·        Pembelian dan Penginapan sah sehingga 31 Disember 2022.
·        Sebarang pertukaran tarikh perlu dimaklumkan kepada kami sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum tarikh check-in.
·        Pembatalan pembelian adalah tidak dibenarkan
·        Harga promosi tertakluk kepada terma & syarat.
·        Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut boleh hubungi:
 Mr Eddy (Sales Manager)
    Desa Keroma Eco Resort Muo
    HP: +6 011 6220 3612
    Email : desakeromaresort@gmail.com
 #pakejcutipenjawatawam
   
   
Terms & Conditions
 
Accommodation 2 Days 1 Night at Desa Keroma Eco Resort Muo.
 
· Promotion Price of 10 % for Weekdays and Public Holidays.
. Purchases and Accommodation are valid until 31 December 2022.
·  Any change of date must be notified to us at least 1 week before the check in date.
· Cancellation of purchase is not allowed
· Promotional price subject to terms & conditions.
· Any questions and further information can contact:
 Mr Eddy (Sales Manager)
    Desa Keroma Eco Resort Muo
    Phone: +6 011 6220 3612
    Email: desakeromaresort@gmail.com
 #pakejcutipenjawatawam
#pakejcutipenjawatawam
Contact Info

Other Deals & Packages
#pakejcutipenjawatawam

from RM180.00

9% off RM 336.00
from RM305.00

25% off RM 200.00
from RM150.00

#visa

WP Putrajaya

Love is In The Air

from RM708.00

#pakejcutipenjawatawam

Pulau Pinang

#pakejcutipenjawatawam

20% off RM 15.00
from RM12.00

#pakejcutipenjawatawam

10% off RM 210.00
from RM188.00

#visa

from RM620.00

from RM100.00

28% off RM 250.00
from RM180.00

25% off RM 200.00
from RM150.00

15% off RM 200.00
from RM170.00

from RM368.00

33% off RM 599.00
from RM399.00

#pakejcutipenjawatawam

40% off RM 250.00
from RM150.00

#pakejcutipenjawatawam

30% off RM 438.00
from RM306.00