تعطیلات ملی | گردشگری مالزی

تعطیلات ملی

سال نو*، هاری رایا آیدیلادها*، روز ناحیه فدرال **، سال جدید چین *، اول محرم*، مائولیدور رسول*، روز کارگر*، ویساک*، تولد پادشاه*، روز ملی* دیپاوالی#، هاری رایا آیدیلفیتری* کریسمس*،

توجه:
(*) تعطیلات ملی
(**) تنها در پوتراجایا، کوآلالامپور و لابوآن
(#) به جز لابوآن و ساراواک