آب و هوا | گردشگری مالزی

آب و هوا

این کشور در تمام سال آب و هوای استوایی دارد. دما از 21 درجه سانتیگراد (70 درجه فارنهایت) تا 32 درجه سانتیگراد (90 درجه فارنهایت) در نوسان است. ارتفاعات بلندتر بسیار سردتر بوده و دمایی بین 15 درجه سانتیگراد (59 درجه فارنهایت) تا 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) دارند. بارش سالانه از 2،000 میلیمتر تا 2،500 میلیمتر در نوسان است.