بایدها و نبایدها | گردشگری مالزی

بایدها و نبایدها

مالزی عموماً مکانی راحت و آرام است. اما، ما سنت‌های خود را داریم و بازدیدکنندگان در هنگام ورود به کشور باید آنها را رعایت کنند. برخی از آداب و رسوم متداول عبارتند از:
  • اگرچه دست دادن عموماً هم برای مردان و هم زنان قابل قبول است، بعضی از زنان مسلمان معرفی شدن به مردان را تنها با سر تکان دادن و لبخند می‌پذیرند. دست دادن تنها باید از طرف زنان آغاز شود. احوالپرسی سنتی یا سلام، همانند دست دادن با هر دو دست است اما بدون گرفتن دست. مردان هر دو دست خود را جلو آورده و دستان دراز شده دوست خود را به آرامی لمس می‌کنند، و سپس دستان خود را به سمت سینه خود می‌برند به این معنا که "از صمیم قلب با شما احوالپرسی می‌کنم". بازدید کننده باید جواب سلام را بدهد.
  • مؤدبانه است که قبل از رفتن به خانه‌ای با آنجا تماس بگیریم.
  • هنگام ورود به خانه مالزیایی‌ها، باید کفش‌ها را درآورد.
  • نوشیدنی عموماً به مهمانان تعارف می‌شود. قبول کردن آن کار مؤدبانه‌ای است.
  • همواره در هنگام خوردن غذا با دست، یا دادن یا گرفتن اشیاء دست راست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • انگشت سبابه برای اشاره به مکان‌ها، اشیاء یا افراد استفاده نمی‌شود. در عوض، استفاده از شصت دست راست با چهار انگشت خم شده ترجیح دارد.
  • در هنگام ورود به مکان‌های عبادت نظیر مسجد و معبد کفش‌ها باید درآورده شوند. در بعضی از مساجد شال گردن و روسری برای بازدیدکنندگان زن وجود دارد. گرفتن عکس در مکان‌های عبادت عموماً مجاز است اما همیشه اجازه بگیرید.
  • باده نوشی کار معمولی در مالزی نیست. جمعیت عظیم مسلمان این کشور، الکل نمی‌نوشد.